Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Journalist

Fikk masterprosjektet publisert i NRK

Paul André Sommerfeldt er en av de aller første som ble uteksaminert ved masterprogram i undersøkende journalistikk våren 2019. Masterprosjektet hans ble publisert på alle NRKs flater.

Hovedinnhold

– Hvis en skal studere undersøkende journalistikk så må dette være den beste plassen å gjøre det.

Hva var det beste med studietiden din?  

– Det første semesteret fikk vi mye besøk fra bransjen. Det gikk slag-i-slag med workshops hvor vi leste metoderapporter for så å grille journalistene som kom på besøk for å fortelle graveprosjektene sine. Gjennom studiet ble det lagt opp til mye interessant faglig innhold som også ga motivasjon til eget masterprosjekt.

Hvilken stilling har du i dag og hvor arbeider du? 

– Jeg jobber som journalist i en vikarstilling i NRK Hordaland.

Hva gjorde du i studietiden som gjorde deg attraktiv for jobben du har i dag? 

– Jeg jobbet for BT som tilkallingsvikar på nyhetsdesken fra januar 2018. Under arbeidet med masterprosjektet mitt la leder for Senter på undersøkende journalistikk (SUJO) til rette for at jeg fikk mitt prosjekt publisert i NRK. Når avtalen om publisering med NRK var på plass kontaktet de meg og spurte om jeg ville være sommervikar hos dem. 

Hvordan bruker du det du lærte på studiet i jobben?  

– Når jeg jobber med større prosjekter så er alt jeg lærte av SUJO og arbeidet med masteren relevant: Hvordan jeg skal legge opp prosjektet, metode og struktur.

Hvordan opplevde du samarbeid med mediebransjen?  

– Samarbeidet med mediebransjen var veldig bra. Den første saken min på studiet ble publisert i BT og det var en god kommunikasjon mellom veilederne og mine overordnede i BT. Det samme var det i NRK, hvor jeg publiserte mitt masterprosjekt. Det var en god fordeling mellom hvem som skulle ta seg av hva. 

– Det er mye lettere å ha en god dialog når UiB og bransjen er lokalisert på samme plass. Det virker også som om det er en vilje fra bransjen å få til et samarbeid med masterstudentene på undersøkende journalistikk.

Hvordan opplevde du at du ble attraktiv for jobber gjennom studiet?  

– Det er flere ting som gjorde meg attraktiv for jobben jeg har i dag. Det første er masterprosjektet. Når jeg pitchet mitt prosjekt inn for NRK så passet det godt inn i NRKs dekning av kommunevalget.

– Det andre er at en gjennom masterprogrammet i undersøkende journalistikk lærer metoder for å drive med graving, noe som er en ting mange journalister ikke kan. Slik kan en bli koblet på større graveprosjekter. En vet hvordan en skal gå frem og man er klar over fallgruvene.  

Hvorfor valgte du å studere master i undersøkende journalistikk ved UiB i Media City Bergen?  

– Det var litt tilfeldig at jeg kom over det nye masterstudie når jeg vurderte å ta en mastergrad. Det var spennende at masteren var lokalisert på Media City Bergen. Her får en litt i både pose og sekk. 

Hvordan opplevde du å studere undersøkende journalistikk i Media City Bergen - samlokalisert med mediebransje og fagmiljø?  

– Hvis en skal studere undersøkende journalistikk så må dette være den beste plassen å gjøre det. Her blir du en del av et større fagmiljø, du kommer tett på alle aktørene og de etablerte nyhetsmediene. Om du sitter en helt annen plass, fjernt fra medieverden, så er det nok litt tyngre. Masterprogrammet i undersøkende journalistikk er jo et krevende studium med mye ansvar; du skal utvikle et graveprosjekt. Da er det en fordel at det er så kort vei til bedriftene og de andre aktører på huset som kan være relevant for graveprosjektet.