Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Masteroppgave

Livreddende spillifisering

Adrian Borgund er tidligere masterstudent ved institutt for informasjons- og medievitenskap, og skrev masteroppgaven "Digitalisering av førstehjelpsopplæring for barn – Livreddende spillifisering".

Et mobilspill for barn om livreddende førstehjelp
Foto/ill.:
Adrian Borgund

Du finner hele Adrians masteroppgave her. Han har også publisert en artikkel med professor Ankica Babic. Den kan du lese her.

Abstrakt

Denne studien presenterer prosessen for design, utvikling og evaluering av en prototype. Prototypen er utviklet som et fungerende mobilspill for iOS-enheter som skal lære barn mellom seks og åtte år enkle prinsipper og ferdigheter innen førstehjelp. Hovedformålet med mobilspillet er å bidra til å øke førstehjelpskunnskapene i Norge ved å tilby et første møte med tematikken for en ung målgruppe. Studien bruker rammeverket Design Science som tilnærming for å løse problemet. Med sterk innflytelse av domeneeksperter innen førstehjelpsopplæring og pedagogikk for å forsikre et så godt design som mulig, med kvalitetssikret innhold som er tilrettelagt den gjeldende målgruppen.

Prosessen for design av digitale løsninger for barn, tilrettelegging av læringsinnhold og utvikling av mobilspill for en ung målgruppe blir presentert. Artefakten er utviklet som en prototype i form av et mobilspill som introduserer brukeren for tre spillfigurer i to ulike førstehjelpssituasjoner som brukeren kan løse ved å benytte tilgjengelige hjelpemidler. Hjelpemidlene består av ulike objekter man vanligvis finner i et førstehjelpsskrin i tillegg til en mobiltelefon som kan brukes for å varsle nødetatene dersom det er behov. For å varsle må brukeren besvare en quiz med spørsmål relatert til informasjon som er nødvendig for at nødetatene skal være i stand til å hjelpe.

Evaluering av prototypen inkluderte domeneeksperter innen førstehjelpsopplæring og pedagogikk, og brukere i målgruppen. Prototypen ble evaluert med velprøvde metoder for kvalitativ og kvantitativ datainnsamling; semistrukturete intervjuer, System Usability Scale (SUS), og deltakende observasjon. Tilbakemeldingene var positive, og resultatene gir indikasjoner for mobilspill sin praktiske nytte som et verktøy for å lære barn enkle prinsipper og ferdigheter innen førstehjelp.

Drian Borgund presenterer sin masteroppgave på konferanse om informatikk, ledelse og teknologi i helsevesenet juli 2019
Foto/ill.:
Ankica Babic

Adrians LinkedIn profil finner du her.