Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Masteropgpave

Utnytter VR-teknologi i nakkeøvelsesapplikasjoner

Mads Kloster er tidligere masterstudent ved institutt for informasjons- og medievitenskap, og har levert sin master "Utnytte Virtual Reality-teknologi i utviklingen av nakkeøvelsesapplikasjoner”.

VR-spill til bruk i fysioterapi
Foto/ill.:
Mads Kloster

Du kan lese oppgaven her. Mads har også publisert en artikkel sammen med professor Ankica Babic. Den kan du lese her.

VR-spill til bruk i nakkeøvelser
Foto/ill.:
Mads Kloster

Abstrakt

Innarbeiding av Virtual Reality (VR)-teknologi i utvikling av applikasjoner til formål som forbedring av helsetjenester er utbredt. I denne oppgaven presenterer vi to bruksområder: VRFysio og NeckVR, som utnytter VR-teknologi i rehabilitering og nakkeøvelser ved bruk av mobil-VR.

VRFysio-applikasjonen fokuserer på å etterligne nakkestrekk. Resultatene avslørte at motivasjon og å jobbe gjennom smerten spilte en stor rolle når du brukte VRFysio-applikasjonen. Bruken av applikasjonen ble vurdert som tilfredsstillende basert på brukervennlighetstestene.

Nakke-VR-spillet gjør det mulig for spilleren å flytte retikkelpekeren over boksene for å ødelegge dem før de treffer den svarte disken og på den måten stimulerer bevegelsen. Applikasjonen ble testet av fysioterapeuter fra Vestnorsk høyskole, ledet av Mads Klosters biveileder Lars Peder Vatshelle Bovim

Lars Peder Vatshelle Bovim. Høgskulelektor ved Institutt for helse og funksjon, Vestnorsk høyskole i Bergen
Foto/ill.:
Lars Peder Vatshelle Bovim

 

Mads’ LinkedIn profil finner du her.