Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Rekordhøye søkertall

Rekordhøye søkertall til Infomedia i 2020

Årets søkertall viser at Infomedia har meget attraktive studieprogram, sier instituttleder Leif Ove Larsen, som gleder seg over den store interesser for instituttets studietilbud.

Media City Bergen
Studieprogrammene på MCB har vel 500 søkere til 79 studieplasser.
Foto/ill.:
Simon S. Brandseth

Hovedinnhold

Tallene fra Samordnet opptak viser at 1113 har instituttets bachelorprogram som førstevalg, en vekst på 12% fra 2019. Den største økningen har bachelorprogrammet i medier & kommunikasjon med 28%. Her er det 122 førstevalgsøkere til 50 studieplasser.

Søknadsveksten til instituttets IT-program fortsetter også i år. Hele 232 førstevalgssøkere konkurrerer om de 90 plassene på bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap. Enda vanskeligere er det å komme inn på bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap, hvor det er 164 førstevalgssøkere til 22 studieplasser. Totalt er det litt over 600 førstevalgssøkere til instituttets bachelorprogram i informasjonsteknologi.

Søkertallene til studieprogrammene i Media City Bergen viser fin vekst også i år. Med vel 500 førstevalgssøkere til 79 studieplasser, er disse studiene blant de med flest søkere per studieplass på UiB. Størst økning er det på programmet i journalistikk. 196 ønsker å studere journalistikk, som er 20 flere enn i 2019.

Spesielt gledelig er den gode søknaden til våre masterprogram: Her er det 318 førstevalgssøkere til 88 studieplasser. Det er en økning på hele 28% fra 2019! Det er økning i søkertallene på alle program, men spesielt markant er den til mastertilbudene i medieklyngen. På både manusutvikling for serier og undersøkende journalistikk er søkertallene doblet. Men fortsatt er det flest søkere til medie- og interaksjonsdesign med 63. Masterprogrammet med flest søkere i 2020 er likevel medier & kommunikasjon, hvor 98 har programmet som førstevalg.

De gode søkertallene viser Infomedia tilbyr attraktive og relevante studieprogram. Langsiktig arbeid med faglig fornyelse og studiekvalitet, har gitt resultater. Nå ser vi ser vi fram mot august, og gleder oss til ønske nye og gamle studenter velkommen til spennende studier på Infomedia, avslutter Larsen.