Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny bok

Media i samfunnet

Boka er lettlest, tydelig og substansiell. Den setter ord på egne medieerfaringer, og «limer» det hele sammen i et overordnet samfunnsperspektiv.

Hovedinnhold

Nå er den her! Den 8. utgaven av lærebokklassikeren Media i samfunnet gir en brei innføring på et felt i dramatisk endring. Den har kapitler om kommunikasjon, medium og samfunn; det norske mediesystemet; medieorganisasjoner og medieøkonomi; medieinnhold; analyse av medieinnhold; mediebruk; mediepåvirkning; den internasjonale mediestrukturen, samt et oppsummerende kapittel om media i samfunnet.

Boka er lettlest, tydelig og substansiell. Den setter ord på egne medieerfaringer, og «limer» det hele sammen i et overordnet samfunnsperspektiv. For å forstå hva som har vært, hva vi står midt oppe i, og hva som kommer, trengs det kunnskap, begreper og forståelsesmåter. Det gir boka.

Boka ble første gang utgitt i 1988. Den foreliggende utgaven er en grundig revisjon av 7. utgave. Ny forfatter har kommet med: professor Brita Ytre-Arne. Hun begynte på barneskolen det året førsteutgaven kom. Hun – og Ture Schwebs og Helge Østbye, som har utviklet dette verket over lang tid – leverer et heldekkende, historisk, aktuelt og sosiologisk orientert verk. Det gir boka stor verdi, både som grunnstein, byggestein og støttestein.

Gratulerer til Ture, Brita og Helge!