Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Disputas

Disputas ved Infomedia

Denne uken disputerer Infomedias Ida Vikøren Andersen med avhandlingen "Instead of the deliberative debate".

Samfunnsvitenskapelig fakultet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kommentarfeltene i sosiale medier er i dag en utskjelt debattarena. De bryter med etablerte forventninger til debattsjangeren som en sjanger for deliberasjon og meningsbrytning. Denne uken disputerer Andersen med doktoravhandling hvor hun undersøker de retoriske praksisene og interaksjonsformene som forekommer i stedet for deliberasjon i nyhetsgenererte Facebook-debatter.

Ved å kombinere kombinerer ulike retoriske, medievitenskapelige og sosialantropologiske teorier og etablerer Andersen et nytt rammeverk for å studere sosiale mediers påvirkning på demokratiet og demokratiske diskusjoner. Slik bidrar avhandlingen til å frembringe ny kunnskap om den digitale offentligheten og de retoriske praksisene som inngår i den.

Andersen har studert to nært beslektet retoriske episoder i den skandinaviske offentligheten, nærmere bestemt diskusjonenDisputasen blir strømmet.e om mottakelsen av syriske flyktninger høsten 2015, og beslutningene om å stramme inn asylpolitikken senere samme år, gir avhandlingen en ny forståelse for mekanismene som er i spill i debatter om politiske begivenheter i sosiale medier.

I studien viser Andersen hvordan debattene i liten grad karakteriseres av argumentasjon og meningsbryting, men snarere domineres av subjektive uttrykk. Hun foreslår derfor for at debattene må forstås i lys av et «uttrykksprinsipp», snarere enn som meningsdannelse, politisk retorikk og deliberasjon. Med dette begrepet viser Andersen til hvordan interaksjonen preges av fremvisning, snarere enn utveksling, av meninger. Slik tilbyr avhandlingen en måte å beskrive de ulike typene av uttrykk som forekommer i debattene i sosiale medier og forklare hvorfor disse debattarenaene ikke inviterer til deliberasjon, men til personangrep og stillingskrig.

Både disputasen torsdag 20 august, og prøveforlesningen dagen før, blir strømmet på Zoom.

Til høsten starter Andersen som postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.