Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Vox Publica

Essays om ansvarlig utvikling innen moderne teknologi

Moralfilosofen Hans Jonas er hovedpersonen i professor Lars Nyre sin essayføljetong denne høsten. Hans Jonas er kritisk til menneskers søken etter teknologisk utvikling, og er bekymret for hvordan den moderne teknologien vokser seg større og mener det kreves etiske grep fra mennesket.

Skjermdump fra Vox Publica
Skjermdump fra Vox Publica
Foto/ill.:
Knut Risnes

Hovedinnhold

Siden midten av august i år har man i Teknologibloggen i Vox Publica kunnet lese en essayføljetong av professor Lars Nyre. I sin essayføljetong tar Nyre utgangspunkt i moralfilosofen Hans Jonas’ (1903–1993) tanker om teknologiutvikling og fremtidsetikk, og skriver med det om problemet med å skape en ansvarlig utvikling innen moderne teknologi.

I første del presenterer Nyre Hans Jonas’ bok The Imperative of Responsibility. In Search of an Ethics for the Technological Age (1984), som er utgangspunktet for de kommende essayene i føljetongen. Nyre viser hvordan Jonas' teknologikritikk er relevant for medieutviklinga i dag, og presenterer moralfilosofens livshistorie for å skape historisk kontekst.

I del to forklarer Nyre hva Hans Jonas mener med ansvarsetikk. Jonas mener mennesket må ta ansvar for det som kommer til å skje og hevder derfor at framtiden er mye viktigere enn fortiden.

Videre i del tre trekkes Hans Jonas’ analyser inn i et historisk perspektiv. Teknologien styrer handlingene våre og mennesket må finne måter å gjenvinne kontrollen på, sier Jonas.

I fjerde del av essayføljetongen forklarer Nyre hvordan Jonas mener at moderne teknologi har ført til en permanent innovasjon. Vi befinner oss i en situasjon vi ikke kommer oss ut av, hevder moralfilosofen.

Femte, og foreløpig siste, del heter «Menneska vil ha permanent innovasjon». Her skriver Nyre om opportunistiske trekk i mennesket som bidrar til permanent innovasjon. Det ligger i menneskets natur å dyrke sine egne muligheter, sprenge grenser og ta nye skritt innover i det ukjente. Vår kapasitet for nyvinning er vår skjebne, mente altså Jonas.

Per medio september er fem essays publisert. Totalt er det planlagt ni essays, og føljetongen vil løpe frem til midten av oktober.