Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Seminar

Nordiske journalist-kulturer i global kontekst

Hva skiller nordiske journalister fra kolleger i andre deler av verden? Det får vi vite mer om når boka Worlds of journalism. Professional Cultures around the Globe (2019) presenteres i MCB og på Zoom 29. oktober.

Boka Worlds of journalism. Professional Cultures around the Globe (2019) gir en unik oversikt over ulike journalist-kulturer i verden, og er basert på surveys med mer enn 27 500 journalister i 67 land. WiS-prosjektet gjorde det også mulig, for første gang, å gjøre en komparativ studie av nordiske journalist-kulturer både i en internasjonal og en internordisk kontekst.

Thomas Hanitzsch ledet WJS-studien og vil delta på Zoom fra Tyskland. Han vil først gi en rask oversikt over de globale forskjellene som avdekkes i boka. Deretter vil Jan Fredrik Hovden fra UiB fortelle om særtrekkene ved nordiske journalister sammenlignet med resten av Europa. Hovden har, sammen med Rune Ottesen, ledet den norske spørreundersøkelsen. På seminaret vil Hovden presentere forskjeller mellom journalister i nordiske land, og spesielt fokusere på journalisters rolleforståelse og opplevd press i arbeidet. Resultatene fra WIS-studien er ikke bare relevante for å forstå endringer i nordiske journalist-kulturer; de gir også ny forståelse av den nordiske velferdsstaten og mediesystemer i endring.

Seminaret arrangeres av gruppe for journalistikkforskning, Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

 

Praktisk informasjon

Tid: 29. oktober, 1415-1600. 

Sted: Seminarrom 2 Media City Bergen, eller du kan delta på Zoom

Ønsker du å delta fysisk i seminarrom 2 ved Media City Bergen, meld fra til Maja Vedå.

 

Program

1415-1420 Velkommen
1420-1440 Worlds of Journalism ved Thomas Hanitzsch, LMU Munich
1440-1500 Nordic journalist cultures ved Jan Fredrik Hovden, Universitetet i Bergen
1500-1515 Pause
1515-1600 Diskusjon