Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny bok

Ny bok om teknologigiganter og nyhetskonsum

Førsteamanuensis i journalistikk Carl Gustav Lindén er aktuell med boken «Silikon Valley og makten over mediene.» Her stiller han spørsmålet om hvordan de amerikanske teknologigigantene påvirker vårt nyhetskonsum - og hva vi kan gjøre med det.

Silicom Valley og marken over mediene
Foto/ill.:
Nordicom

Hovedinnhold

Den enorme makten

I studien har medieforsker Linden intervjuet rundt 60 forskere og journalister om hvilken makt Silicon Valley og de globale teknologigigantene har fått over mediene og nyhetsjournalistikken. Silicon Valley er kjent for sin voksende teknologiske og økonomiske dominans. Dette er også hjemmet til selskapene Google og Facebook, som i dag dominerer det digitale annonseringsmarkedet.

"När globala teknikjättar som Google och Facebook skaffat sig en monopolställning på den digitala annonsmarknaden tvingas nyhetsmedierna anpassa sin journalistik så att det passar de stora plattformarna och deras annonsfinansierade modeller. Det innebär till exempel att rubriker, texter och illustrationer måste utformas så att de fångar största möjliga uppmärksamhet, detta på bekostnad av journalistisk som skapar bestående värde", sier Linden.

Betalt journalistikk
Én løsning på problemet er å be brukerne betale for det journalistiske innholdet. I de nordiske landene har det nemlig vist seg at betalt journalistikk kan bidra til å gjenerobre lesere, lyttere og seere. "Den betalande läsaren spelar en viktig roll för den fria och oberoende journalistiken. För medierna gäller det att vårda relationen med sina läsare, lyssnare och tittare och att se till att plattformarna inte kommer in och bestämmer hur relationen ska se ut."

Viktigheten av samarbeid
En annen viktig løsning i kampen mot teknologigigantenes makt er samarbeid, både mellom medieselskaper og land. Det kreves for det første et samarbeid på tvers av offentlig tjeneste og kommersielle medier, forklarer Linden: "Nyhetsmedierna har historiskt sett varit dåliga på att samarbeta, det gäller i synnerhet samarbetsformer mellan public service och kommersiella medier som i stort sätt varit omöjligt. Nu kommer det behövas om de ska överleva."

For det andre kreves det et samarbeid på tvers av landegrenser. Ett enkelt land har vanskeligheter med å påvirke de store selskapene alene. Her stiller Linden krav til EU om å stille strengere krav til teknologigigantene.

Les boken
Ettersom EU-kommisjonen forventes å legge fram forslag til politiske endringer om kort tid, er dette muligens noe som kan endre seg. I mellomtiden kan du lese mer om studien ved å laste ned boken online, eller bestille et trykt eksemplar:
https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/silicon-valley-och-makten-over-medierna