Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Webinar

Digital infrastruktur: Kritiske perspektiver

De nordiske landene er ledende i verden når det gjelder digitalisering. De er godt på vei til å bli digitale velferdsstater. Men hva betyr dette i praksis? Hvilke kontra-produktive bivirkninger og utilsiktede negative konsekvenser kan denne digitaliseringen føre med seg?

Hovedinnhold

Velkommen til et 1,5 timer langt webinar med to av de mest profilerte akademikerne i den kritiske debatten om digitalisering som har startet i Norge, Sverige og Danmark. Signe Sophus Lai fra Universitet i København og Julia fra Universitet i Linköping vil begge analysere effekten av digitalisering fra et infrastrukturelt perspektiv.


Webinaret arrangeres av Gruppe for journalistikkforskning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og ledes av førsteamanuensis Carl-Gustav Linden. 

Lenke til arrangementet kommer. 

Webinaret holdes på engelsk. 

 

Datasentre og infrastrukturelle temporaliteter


Abstrakt: Medienes voksende infrastrukturer assosieres ofte med forestillinger om progresjon, bærekraftighet og nytte for kommende generasjonene; visjoner om ny form for digitale infrastrukturer bygget for å støtte global datatilkobling, maskinlæring og kunstig intelligens –datasentre – brer også om seg i nordiske land. De blir gjerne ansett som fremtiden for velferd, miljø og klima. De blir også ansett å skape nye muligheter i regioner som sliter økonomisk. I denne presentasjonen vil Velkova reflektere over mulig varighet av slike nye infrastrukturer og fremtidig skjørhet for lokalmiljøer. Hun vil bruke et datasenter i Helsingfors som eksempel på hvordan ulike temporale og økonomiske konflikter kan komme i konflikt, og belyse de ulike økonomiske og temporale konfliktene som kan oppstå, og hvordan disse blir håndtert. Dette flaggskipet av et datasenter ble etablert ganske nylig, og deretter oppløst.  Ved å diskutere tidsbruk i datasentre, kan man hevde at bare noen temporaliteter er verdt å bry seg med, og at datasentre potensielt kan foreldres for raskt. Datasentre kan dermed ødelegge potensiale fort lokal utvikling, og bli en fallgruve for digital utvikling.


Bio: Julia Velkova er universitetslektor ved instituttet for Tematiske studier av teknologi og sosial utvikling ved Universitet i Linköping. Hennes forskning har fokus på infrastrukturer i media, datamateriale som eiendom og skjæringspunktet mellom digitale økonomier og energipolitikk. 

 

Invaderende aktører i det digitale økosystemet
- Et empirisk rammeverk for måling og sammenligning av infrastrukturell makt


Abstrakt: Denne presentasjonen etablerer et rammeverk for å sammenligne digitale kommunikasjonssystemer – gjennom infrastruktur, marked og politiske strukturer - på tvers av historiske og nasjonale kontekster (Flesburg og Lai, 2019; 2020a; 2020b). Lai skisserer to empiriske studier om digital infrastruktur; den første sammenligner det digitale kommunikasjonssystemet i Danmark gjennom ulike historiske perioder av dansk internett. Den andre fokuserer spesifikt på infrastrukturer rundt applikasjoner og data for å avdekke skjulte overvåkningsøkologier. Begge studiene kartlegger infrastrukturell maktstrukturer som kan brukes til å observere og regulere aktører i det digitale økosystemet. 


Bio: Signe Sophus Lai har en innstegsstilling som universitetslektor ved Institutt for kommunikasjon, Universitet i København. Hennes forskning krysser grensene mellom studier av infrastruktur, politisk kommunikasjonsøkonomi og kritiske datastudier, og har fokus på de samfunnsmessige implikasjonene av datafikasjon, digitale infrastrukturer og fremvoksende business modeller for enkeltindividers muligheter til å leve et godt liv. Hun har tidligere publisert studier om digitale kontrollmekanismer og infrastrukturer, kommersiell sporing, stordata, medieetnografi, digitale metoder og mediemålinger i publikasjoner som International Journal og Communication, New media & Society, Big Data & Society og Media, Culture & Society.