Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

Infomedia med i flere innvilgede prosjektsøknader

I en pressemelding offentliggjorde Forskningsrådet 24. juni hvilke prosjekter som har fått støtte i søknadskategorien Forskerprosjekt. På listen finner man flere Infomedia-relaterte prosjekter.

Erik Knudsen
Erik Knudsen har fått innvilget midler fra NFR
Foto/ill.:
Sigrid Haaland

Hovedinnhold

Erik Knudsen, for tiden forsker i MediaFutures, har fått innvilget søknaden til prosjektet NEWSREC - The Double-edged Sword of News Recommenders' Impact on Democracy. Han får dermed 8 millioner kroner fra NFR-utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter til å utvikle prosjektet som skal øke forståelsen om hvilke forutsetninger nyhetsanbefalende algoritmer kan true eller skape muligheter for nyhetsmedienes demokratiske rolle.

- Gjennom nyskapende metoder som i liten grad har blitt kombinert i medievitenskaplig forskning skal vi blant annet utvikle den første prototypen av en anbefalingsalgoritme som skal forme polarisering og fragmentering, og deretter studere dens effekter gjennom felteksperimenter i samarbeid med aktører fra medieundstrien i Norge, forteller Knudsen.

- NEWSREC er et glimrende eksempel på mulighetene for videreutvikling som finnes i SFI MediaFutures, og konkretiserer videre arbeidet med mediebruk og media recommender systems, forteller senterleder for MediaFutures Christoph Trattner, som også er involvert i Knudsens prosjekt som co-PI.

Innvilgede partnersøknader

Infomedia, ved professorene Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe, er også involvert i NORCE-prosjektet Media poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation som ledes av seniorforsker Torgeir Nærland ved NORCE. Nærland har lang fartstid fra Infomedia, både som student, PhD-kandidat, forsker og post-doc.

Tidligere denne uken har det også blitt klart at prosjektet Helse Fonna-prosjektet ANeED Joint Effort 21: eHealth and a PPI-program in Dementia with Lewybodies (DLB), hvor Infomedia-professor Morten Fjeld er involvert, har fått finansiering. I dette prosjektet skal Helse Fonna, sammen med UiB (Klinisk inst. 1 og Infomedia), Høgskulen på Vestlandet og Atea, utvikle helseforebyggende teknologi.

Fornøyd instituttleder

- Jeg er glad og stolt over gjennomslaget som instituttet har fått i tøff konkurranse. Det bekrefter høyt nivå, god kvalitet og relevans på prosjektene vi er med i. Vi er spesielt glad for Eriks tilslag blant unge talenter! uttaler instituttleder Leif Ove Larsen.