Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

Klarer ungdom å ta pause fra skjermen i et digitalt samfunn?

Hvordan skal ungdom som vokser opp online klare å koble av når så mye av samfunnet er tilrettelagt for konstant påkobling? Stipendiat Mehri S. Agai undersøker ungdommens forhold til digital frakobling.

Bilde av Mehri, stipendiat ved Infomedia
Mehri S. Agai er stipendiat på Infomedia og forsker på hvordan ungdommen kobler av og hvorfor.
Foto/ill.:
Terje Rudi

Hovedinnhold

Medievanene våre er stadig i endring, men en ting som har vært konstant de siste tiårene er at mengden tid vi bruker øker. Flere og flere bytter ut tv og dataskjermen med mobilen og muligheten for digital eksponering har aldri vært større enn nå.
Selv om mye forskning har blitt viet til hvordan vår digitale hverdag er, hvor omfattende og dens effekt på oss, så finnes det lite forskning på begresning av ens digitale liv og forsøk på dette. 

Stipendiat på Infomedia, Mehri S. Agai, ønsker å endre på dette gjennom sitt forskningsprosjekt. I fokus for henne står ungdommens forhold til digital frakobling, sett i sammenheng med sosial bakgrunn.

Kan ikke reduseres til et ansvar for individet

En stor utfordring for nåtidens ungdommer er forutsetningene de vokser opp i, og hvordan den enorme digitale tilgjengeligheten gir insentiver mot å koble fra. 
En ungdom 17-19 års alder har vokst opp med høyhastighetsinternett, smarttelefoner og sosiale medier hvor deltagelse er nødvendig for å bli inkludert. En typisk kritikk rettet mot ungdom er mobilavhengighet og at de selv må ta ansvar for mindre skjermtid, sier Mehri. 
Men samtidig styrkes digitalisering gjennom politikk, større tech-bedrifter og sosiale normer. Dette tar vi aldri med i ligningen når vi snakker om hvem som har ansvar for vår påkoblede virkelighet, understreker hun.

 

En typisk kritikk rettet mot ungdom er mobilavhengighet og at de selv må ta ansvar for mindre skjermtid

 

Dybdeintervjuer om digital frakobling

Gjennom prosjektet har Mehri hittil gjennomført dybdeintervjuet med 17 ungdommer på videregående skoler. I samtalene undersøker hun om "digital detox" og frakobling er et konsept for ungdommen, og hva de eventuelt tenker om det.
Funnene så langt indikerer et symbiotisk forhold, dog ikke uten problemer. Ungdommenes svar peker mot at en bevisst frakobling er gjort i sammenheng med motivasjon rundt sikkerhet og personlig vekst. Et viktig aspekt vil være ungdommenes sosiale bakgrunn, tror Agai. Hvilke forhold en har i hjemmet vil påvirke hvor mye som ligger til rette for at en ungdom klarer å koble av. Eksempelvis vil foreldre som kan finansiere aktiviteter, eller tilby et stabilt hjem, være slike faktorer for frakobling.


Problem for alle, men særlig ungdom

Forskningen er spesifikt for ungdom og deres sosiale bakgrunn, men Agai tror vanskeligheten med digital frakobling gjelder for alle i dagens samfunn.
Men, sier hun, det er desto vanskeligere for unge mennesker som ikke kjenner til en annen realitet enn nåtidens delvis digitale, og dette gjelder særlig for marginalisert ungdom.