Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal hjelpe journalister finne nye sider av en sak

Forskningsprosjektet NewsAngler skal bruke kunstig intelligens til å raskt analysere store mengder data for journalister, og finne nye sammenhenger. Slik håper de å styrke redaksjoners evne til å forstå pågående større hendelser. Prosjektet er et samarbeid mellom UiB og medieselskapet Wolftech og er nå i sitt andre år.

Bilde viser hvordan verktøyet NewsAngler henter inn og prosesserer informasjon til journalisten
Slik ser forskerne bak prosjektet for seg at verktøyet skal fungere.
Foto/ill.:
https://newsangler.uib.no/

Hovedinnhold

Når en større nyhetshendelse finner sted vil det alltid være veldig travelt for mediene som skal omtale saken. Store mengder data skal gjennomgås, tolkes og presenteres, noe som kan gjøre at mindre synlige sammenhenger og forbindelser går tapt i mylderet av informasjon.
Det håper samarbeidsprosjektet NewsAngler å gjøre noe med. Flere forskere fra UiB har gått sammen med mediebedriften Wolftech, som leverer teknologi til nyhetsmedier, for å skape et nytt verktøy til informasjonsbehandling.
 

Verktøy for nyhetsredaksjoner

Målet med NewsAngler er å ta i bruk kunstig intelligens til å kontinuerlig innhente og videreformidle informasjon om en pågående sak til journalister. Ved å presenterere informasjonen i grafer eller visuelle hjelpemidler håper de at hittil ukjente sammenhenger vil bli enklere for redaksjonen å oppdage.

Den digitale plattformen NewsHunter har blitt utviklet i sammenheng med prosjektet, og er nå operativ med hjelp av sky og stor dataprosesserings-teknologier. 
Plattformen tilføres kontinuerlig informasjon fra mange ulike kilder som nyhetsmedier, nyhetsbyrå, offentlige kilder og sosiale medier. Der kan den holde øye med ord og uttrykk av spesiell interesse, og løfte dette frem for nyhetsredaksjonen.
 

Tradisjon for samarbeid

Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet er et godt forhold mellom bedriften Wolftech og forskningsgruppen Intelligent Information Systems(I2S) som holder til på Institutt for Informasjons-og medievitenskap. De har tidligere jobbet sammen på andre prosjekter og har en historie som strekker seg tilbake til 2015, da Wolftech begynte å utvikle nye verktøy de mente mediebransjen manglet.

Prosjektet er nå i sitt andre år og har kommet godt i gang. Det første året var preget av planlegging, presentering av prosjektet på internasjonale konferanser og idedrøfting rundt hvordan verktøyet skulle fungere.
Siden da har prosjektet generert over 14 forskningsartikler med flere upubliserte artikler som er på vei.