Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyheter

3,5 million kroner til Human-Computer Interaction (HCI)

HCI feirer med glede at søknaden om støtte ble innvilget. Nå vil 3,5 millioner kroner gå til ny infrastruktur og utstyr i forskningen på menneske-maskin interaksjon

technology pictured
Mulig scenario for HCI forskning: personen bruker et VR-headset som viser et større virtuelt bilde foran seg.
Foto/ill.:
ACM Designing Interactive Systems Conference 2021

Hovedinnhold

En stor seier

Instituttet for informasjons-og medievitenskap, i samarbeid med en håndfull sentre og institutt ved Universitetet i Bergen, og lederskapet til professor Morten Fjeld, har fått innvilget 3,5 millioner kroner i støtte. Midlene skal gå til utstyr for forskning innen menneske-maskin interaksjon(HCI), med prosjektnavnet "Enabling equipment for research excellence in Human-Computer Interaction (HCI)".

HCI har blitt en av nøkkelfaktorene i vårt digitaliserte samfunn. Både menneskelige og digitale hverdagsaktiviteter er fullstendig integrerte i hverandre, og legger føringer for hvordan vi kommuniserer, skaper, tenker og handler. Å forstå interaksjonen mellom mennesker og maskinger, samt å mestre dette, er kritisk for å sørge for en bærekraftig utvikling av nesten alle sektorer i et stadig mer digitalisert samfunn. Særlig er områder som helse, utdanning, energi, digitale medier og samfunnstyring viktige.

Infrastruktur er nødvendig for vitenskapelig utvikling

Midlene som er innvilget vil la HCI kunne bygge og skape forskningslaboratoriumer i verdensklasse ved Universitetet i Bergen. Videre vil det legge til rette for et samarbeidsmiljø mellom ulike disipliner innen akademia. Utpekt blant utstyr er virtuell og augmentert virkelighet (VR & AR), Motion Capture, Actuated Displays og systemer innen øye-sporing. 

Infrastukturen vil hjelpe å tiltrekke nye medlemmer til fakultetet, blant annet forskere og studenter med en interesse for å bruke slikt utstyr som del av sin forskningsmetodologi, sier professor Morten Fjeld, som også leder SFI Media Futures sin Work Package 4.


Eksperimentering og forskning med interaktivt utstyr, inklusive kroppssensorer og systemer for display, er essensielle for at forskere skal drive vitenskapelig utvikling. 


Slik teknologisk infrastruktur er også nødvendig i å tilrettelegge for forsknings-basert undervisning på alle nivåer, fra bachelor til doktorgrad, sier Fjeld.

Foruten Infomedia er samarbeidspartnerene Fakultetet for Kunst, Musikk og Design, BRIGHT, Operativ psykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Institutt for Lingvistiske, Litterære og Estetiske studier ved Humanistisk Fakultet, og senteret for læringsanalyse(SLATE). MediaFutures-senteret deltar gjennom sin rolle i Infomedia.

Tidslinjen for 2022 og HCI-prosjektet vil deles opp i fire kvartal. Q1 vil man samle tilbud, Q2 sende ut bestillinger, Q3 installasjon og Q4 kalibrering og brukertrening. Samtidig er det ventet at et prosjektstyre vil bli opprettet.