Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Forskningsrådet

Millionstøtte til prosjekt om maskulinitet og gaming

Professor Kristine Jørgensen og Infomedia får 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å se nærmere på menns subjektive opplevelser av spill som kjønnet arena og dermed skape bedre innsikt i hvordan menn opplever det økte mangfoldet i spillverdenen.

Gaming
Foto/ill.:
Fredrick Tendong via Unsplash

Hovedinnhold

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Støtten gis til forskere innenfor alle fag- og forskningsområder som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet, og også i år blir forskningsprosjekt ved Infomedia finansiert.

Det innvilgede prosjektet, Understanding Male Gamers, ledes av Infomedia-professor Kristine Jørgensen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen ved Infomedia, Vestlandsforskning, OsloMet og University of New South Wales.

Prosjektleder Kristine Jørgensen forklarer at prosjektet skal fokusere på menns subjektive opplevelser av spill som kjønnet arena og vil dermed få bedre innsikt i hvordan menn opplever det økte mangfoldet I spillverdenen.

- Vi vil undersøke påstander om at mannlige spillere opplever seg som marginalisert i lys av det økte mangfoldet, og studere dette i lys av påstander fra andre deler av samfunnet om mannlig marginalisering. Vi vil kombinere maskulinitetsstudier med spillstudier og særlig sette lys på hvilken rolle identitet spiller i hvordan man opplever endrede idealer om maskulinitet virker sammen med en identitet som “gamer”.

- Dette gir muligheten til å samle en internasjonal tverrfaglig forskergruppe for å studere maskulinitet og mannlige opplevelser av dataspillkulturen, avslutter hun.