Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Utveksling

Transatlantisk samarbeid om UJO-utdanningen

Infomedias masterstudenter i undersøkende journalistikk (UJO) får hospitere i verdens mest spennende politiske trykk-koker: Washington D.C, mens amerikanske journaliststudenter ved American University får oppleve sosialdemokratiet og Nobels fredsprisnasjonen Norge gjennom et helt nytt samarbeidsprosjekt kalt Bridging Investigative Journalism.

Person taking picture of DC
Foto/ill.:
@henrydeng0529 via Unsplash

Hovedinnhold

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har innvilget flere millioner til Infomedias prosjekt ved Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) for å utvikle varige samarbeidsrelasjoner med USA innen undersøkende journalistikk.

– Hvert år får fem journaliststudenter fra American University i Washington D.C bytte plass med fem av våre masterstudenter i journalistikk i Bergen. I løpet av oppholdet deltar studentene i undervisningen, møter forskere, samt besøker redaksjoner og selskaper innenfor medieteknologi: Både teori og praksis, sier senterleder Per Christian Magnus ved SUJO.

Åtte studenter i undersøkende journalistikk ved American University var en del av teamet som i år ble tildelt den prestisjetunge Pulitzer-prisen for Washington Post sin dekning av Kongress-angrepet i 2021. Prosjektet ble ledet av gravenestoren John Sullivan, som også skal bidra til BRIJ-samarbeidet.

Programmet inkluderer samarbeid med US-Nordic Press Center (US-NPC) i Washington D.C. Senteret startet opp våren 2022, og drives av den erfarne diplomaten Berit Enge, som selv har bakgrunn fra norsk representasjon i Washington, Tokyo og den norske FN-delegasjonen i New York. Senteret er et faglig møtepunkt for nordiske journalister som arbeider i den amerikanske hovedstaden.

– Her skal studentene bo under oppholdet og vi regner med de vil nyte godt av det gode nettverket. Både i Norden, men ikke minst inn mot amerikansk politikk og ledende amerikanske redaksjoner, sier Magnus.

Programmet er finansiert med tre millioner kroner, og skal etter planene gå fram til 2026.

BRIJ-programmet bidrar til å øke kompetansen innenfor undersøkende journalistikk. Nettverket skal bidra til journalistikk som undersøker grenseoverstigende forhold, samt utvikle bedre metodikk og verktøy for å sette journalister i stand til å samarbeide om krevende undersøkende prosjekt.

Ikke minst skal prosjektet minske avstanden mellom den praktiske journalistikken og den akademiske medieforskningen. UTFORSK-programmet er opprettet for å styrke høyere utdanning med internasjonale partnerskap, øke utvekslingen av studenter og heve kvaliteten på utdanningsprogrammene.

American University har over 14.000 studenter og ligger sentralt plassert i Washington D.C.