Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Internasjonalisering

Et nytt nettverksinitiativ om AI, media og demokrati

The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.

network of people
Foto/ill.:
Adobe Stock

Hovedinnhold

"Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy" er et nytt initiativ som tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som driver forskning knyttet til utvikling og bruk av AI av media og potensielle innvirkninger på demokrati. Målet med nettverket er å stimulere til samarbeid, tverrfaglighet, inspirasjon og kunnskapsdeling mellom yngre forskere med ulik bakgrunn, men som deler samme forskningsinteresse.

Initiativet ble lansert den første uken i februar 2023, og støttes av AI, Media and Democracy Lab ved Universitetet i Amsterdam (UvA), Digital Democracy Centre (DDC) ved Syddansk Universitet (SDU) og Universitetet av Bergen (UiB). Den bygger på et eksisterende selvorganisert nettverk om "automatisert journalistikk" som ble satt opp i 2019 under et tverrfaglig PhD-verksted om automatisert journalistikk. Med det nye oppsettet fra 2023 vil nettverket ha økt institusjonell støtte for å hjelpe til med å organisere ikke bare online, men også fysiske arrangementer som en del av nettverksaktivitetene.

I løpet av året vil nettverket organisere ulike nettaktiviteter, som kan omfatte, men ikke er begrenset til:

  • Leseseminarer av ny relevant forskning
  • Peer-review-økter, hvor utvalgte forskere presenterer og får tilbakemelding på artikkelskriving som pågår
  • Inviterte foredragsmøter med innflytelsesrike forskere på feltet
  • Workshops enten internt i gruppen eller med eksterne foredragsholdere
  • Sosiale arrangementer/nettverksarrangementer

Foruten nettaktivitetene vil nettverket arrangere ett fysisk arrangement hvert år med økonomisk støtte fra UvA, SDU og UiB.

Organisering og medlemskap

Den daglige organiseringen av nettverket ledes av en organisasjonskomité som består av tre medlemmer av nettverket, en fra hver av sponsorinstitusjonene. Utvalget i 2023 består av Hannes Cools (SDU/UvA), Anja Salzman (UiB) og Anna Schjøtt Hansen (UvA).

For bli medlem av nettverket må du være PhD-student eller Postdoc ved enten UvA, SDU eller UiB og jobbe med et tema knyttet til AI, Media og Democracy eller være PhD eller postdoc som var en del av det eksisterende nettverket på 'Automated Journalistikk'. Alle medlemmer må også være villige til å delta aktivt i organisering av aktiviteter i nettverket.