Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Disputas

Disputas og prøveforelesning: Kari Spjeldnæs

Kari Spjeldnæs disputerer 24.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen "Digital influence, digital platforms and disconnected presence". Prøveforelesningen begynner klokken 09:15, og disputasen klokken 10:30.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Digital influence, digital platforms and disconnected presence"

Opponenter:

  1. Professor Anne Kaun, Södertörn Universitet
  2. Førsteamanuensis Terje Colbjørnsen, OsloMet

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Torgeir Uberg Nærland

Disputasleder

Dekan Jan Erik Askildsen

Åpent for alle interesserte.