Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Innovasjon

Infomedia utvider ledergruppen

Fra 27. februar utvider Institutt for informasjons- og medievitenskap ledergruppen med en innovasjonsleder. Det er professor Leif Ove Larsen som trer inn i rollen.

Media City Bergen
Foto/ill.:
Simon S. Brandseth

Hovedinnhold

Larsen kjenner instituttet og ambisjonsnivået godt, og har blant annet vært instituttleder i over to perioder. I 2023 mottok han Christiprisen for sitt arbeid med å fremme og synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen gjennom sitt arbeid med Media City Bergen. Han sitter også i styret til VIS – Vestlandets innovasjonsselskap AS.

- Det blir en spennende oppgave å arbeide med å styrke innovasjonsarbeidet i et flerfaglig forskningsmiljø som Infomedia. Instituttet har et utstrakt samarbeid med næringsliv og offentlige aktører, og vi har stor aktivitet innen studentinnovasjon særlig ved våre program i Media City Bergen. En viktig oppgave for meg blir å legge til rette for samarbeid og systematisk arbeid med denne delen av vår aktivitet, sier professoren.

Innovasjonsarbeid er ikke nytt for instituttet, som i lang tid har hatt satsninger som SFI MediaFutures - Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, prosjektet Innovasjonspedagogikk for medieutdanninger, og flere prosjekter med norsk næringsliv. Det er dette arbeidet som ligger til grunn for den videre satsningen på innovasjon.

- Det er vanlig å ha én eller flere forskningsleder på insituttnivå, men å synliggjøre akademias innovasjonsansvar på denne måten er relativt nytt - i hvertfall innen samfunnsfag, utdyper instituttleder Marija Slavkovik.