Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Fagressurser

Fagressurser er ment å kunne være en veiviser til å søke frem fakta for de fag instituttet forsker på og underviser i.

Hovedinnhold

Medienorge

Medienorge er en informasjonstjeneste som samler inn og publiserer fakta om medieutviklingen i Norge. På Medienorges nettsider finner du en omfattende samling av informasjon om norsk mediesektor.

Nordicom

Nordicom er et nordisk kunnskapssenter for medie- og kommunikasjonsfeltet. Med utgangspunkt i akademisk forskning samler Nordicom inn, bearbeider og formidler kunnskap i flere databaser til ulike brukergrupper i Norden, Europa og resten av verden.

Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift retter seg mot forskere, journalister og andre som arbeider med praktisk medieproduksjon, mediepolitikk og medieadministrasjon. Studenter og lærere innen medie- og kommunikasjonsfag er også en del av målgruppen.

Elektroniske tidsskrift

Bibliotekportalen har fullstendig oversikt over elektroniske tidsskrift biblioteket abonnerer på. I tillegg er mange internasjonale, og de største norske avisene tilgjengelige her. 

Atekst

Atekst inneholder de redaksjonelle arkivene til Norges største og viktigste mediebedrifter. Artiklene i ATEKST er hentet fra kildenes papirutgave, og at et fåtall av artiklene ikke er tilgjengelige av opphavsrettslige grunner. Universitetet abonnerer på tjenesten, og ansatte og studenter har gratis adgang til tjenesten fra PC på universitetet.

Oria

Oria er en søketjeneste hvor du kan søke etter bøker og andre publikasjoner som finnes på universitetsbibliotekene i Norge, på Nasjonalbiblioteket, på bibliotek ved norske høyskoler, og flere andre forskningsinstitusjoner.

Bora 

BORA (Bergen Open Research Archive) er Universitetet i Bergens åpne digitale forskningsarkiv. BORA inneholder masteroppgaver, doktoravhandlinger, forskningsdata og andre vitenskapelige publikasjoner i fulltekst.

Filmbiblioteket

Filmbiblioteket er et tilbud til staben ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Masterstudenter kan låne film på faglig grunnlag, studenter på 100- og 200 emner ved instituttet kan låne film på grunnlag av faglig begrunnelse fra emneansvarlig.
Denne tjenesten er nå avviklet, det henvises til Universitetsbiblioteket eller andre steder for lån av film til faglig bruk.

Norwegian Artificial Intelligence (AI) Directory

Et pilotprosjekt fra Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) som skal bidra til å kartlegge AI-feltet i Norge. Målsetningen til AIDirectory er å bistå med:

  • Forståelse av tidligere og pågående prosjekter.
  • Undersøke finansieringsmuligheter for AI-prosjekter.
  • Finne muligheter for å undervise om AI i Norge.