Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Masteroppgåver innen Sosiale faktorar i programvareutvikling

Avsluttede masteroppgåver

Hovedinnhold

Espen Pilskog: RUP i praksis – En studie av positive og negative aspekter mht. produktivitet og produktkvalitet

Hogne Folkestad: RUP i praksis – Ein studie av kommunikasjon og læringseffektar

Guro Norunn Gausemel: Kommunikasjon mellom kunde og utviklar – Brot i kommunikasjonen ved systemutvikling

Otto Helge Nygård: Agentstøttet awareness for distribuert og sammenfallende programutvikling

Jan  Eirik Aanesen Søgård: En vurdering av testpraksiser i XP ut fra erfaringsrapporter

Sverre Helge Bolstad: Learning and knowledge in FLOSS

Cato Haukeland: En studie av prosjekter som benytter Scrum kombinert med outsourcing

Anders Snellingen: Hybridmetode i praksis – Et case om tradisjonell, agil og hybridutvikling