Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kontaktinformasjon

Infomedia er lokalisert i 5. og 6. etasje i Det samfunnsvitenskapelige fakultet og i instituttets lokaler i Media City Bergen.

Kontakt oss
post@infomedia.uib.no
+47 55 58 91 00
Universitetet i Bergen
Postboks 7802, N-5020
Bergen

Besøk oss
Fosswinckels gate 6
Se områdekart

Media City Bergen
Besøksadresse: Lars Hilles gate 30
Se områdekart