Hjem

Internasjonalt senter

Kontakt Internasjonalt senter

Besøksadresse: Studentsenteret, Parkveien 1. Åpningstider: mandag - fredag: 9-14.30.

Ansatte ved Internasjonalt senter:

Ledelse

Leder: Nina Gry Stein
Administrativ koordinator: Elin Berge Flo

Internasjonal HR, ansattmobilitet og gjestebolig

Opptak

Henvendelser fra internasjonale søkere sendes til: admission@uib.no.

Henvendelser om Samordna opptak og enkeltemner sendes til: opptak@uib.no

Ida Fauskanger
John Abel
Catrine Andersen Waage
Ana Veronica Cordova
Ellen Meyer Hoff

Internasjonalt forskningssamarbeid

Andre henvendelser