Hjem
Internasjonalt senter

Kontakt Internasjonalt senter

Besøksadresse: Studentsenteret, Parkveien 1. Åpningstider: mandag - fredag: 9-14.30. STENGT INNTIL VIDERE PGA. KORONA-UTBRUDDET.

Ansatte ved Internasjonalt senter:

Ledelse

Leder: Nina Gry Stein
Administrativ koordinator: Elin Berge Flo

Internasjonal HR, ansattmobilitet og gjestebolig

Studentutveksling

Internasjonalt forskningssamarbeid

Andre henvendelser