Hjem
IT-avdelingen
IT-tjenester

IT for utdanning

Jobbe som IT-assistent?
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

IT-avdelingen leverer systemer og tjenester til bruk for læring, undervisning og vurdering i tillegg til selvbetjeningsløsninger hvor studenter kan administrere sin egen studiehverdag. Eksempler på tjenester rettet mot studenter er læringsplattformen Mitt UiB, semesteravgiftbetaling, e-post, VPN m.fl. Avdelingen sørger også for at undervisningsrom og læringsarealer har fungerende teknisk utrustning.

IT-avdelingen samarbeider med Studieavdelingen og UiB læringslab om IT-tjenester til studenter og undervisere.