Hjem
Det juridiske fakultet
EU-/EØS-SENTER

UiB oppretter senter for EU- og EØS-rett

Det juridiske fakultet mottar rundt 21 millioner kroner fra Forskningsrådet for å opprette senteret CENTENOL. Senteret skal styrke kunnskapen om forholdet mellom europeisk og norsk rett.

EU-senter
Det nye EU/EØS-senteret ledes av (f.v.) professor Christian Franklin. I tillegg leder førsteamanuensis Melanie Hack, førsteamanuensis Ingrid Barlund og professor Halvard Haukeland Fredriksen hver sin arbeidspakke.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Blant annet har NAV-saken vist at det er nødvendig med økt innsikt på EU- og EØS-rett, sier professor Christian Franklin ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB). 

Franklin skal lede The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL). Forskningsrådet støtter senteret med 21 millioner kroner over en fireårsperiode fra 1. juni 2023 til 31. mai 2028. Dette er den største utlysningen som spesifikt er rettet mot rettsvitenskapelig forskning, noen sinne.

Skal utfordre og utvide EU- og EØS-kunnskap

Senteret skal både utfordre og utvide dagens kunnskap om EU- og EØS-rett ved hjelp av forskning, undervisning, formidling og nettverksaktiviteter.

Norske advokater og offentlig ansatte skal bli bedre i stand til å forstå EU- og EØS-rettens følger for norsk lov og offentlig saksbehandling. Mer spesifikt vil forskerne ved senteret se nærmere på hvordan trygde-, utlendings- og arbeidsretten påvirkes av europeisk rett.

– Vi møter i stor grad behovet for økt kunnskap om hvordan EU- og EØS-retten former norsk lov og offentlig administrasjon, sier Franklin.

Griper inn i alle livsområder

Dekan Karl Harald Søvig synes det er svært gledelig at Forskningsrådet lyser ut midler knyttet til rettsvitenskapelig forskning.

– EU- og EØS-rett griper inn på nær sagt alle livsområder og er relevant for alle rettsfelt, både i privat og offentlig sektor.

– Det er behov for kunnskap om både de enkelte rettsreglene, og de mer overordnete sidene. For eksempel har EU- og EØS-retten ført til at forskrifter har fått en annen rolle i rettssystemet, sier Karl Harald Søvig.