Hjem
Det juridiske fakultet
Utveksling fra Det juridiske fakultet

5 - Etter at du har kommet hjem

Vel hjemme igjen! Her står det du må gjøre når du kommer hjem fra utveksling.

5 - Etter at du har kommet hjem
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Skaff deg dokumentasjon fra oppholdet

 • Etter endt utveksling skal du få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Sjekk med lærestedet om du må bestille karakterutskriften selv, eller om den kommer automatisk til deg eller sendes til UiB/fakultetet. 
 • For utveksling gjennom Erasmus+ programmet, må du få bekreftelse på oppholdet ditt ved vertsuniversitetet før du reiser hjem. Sjekk Erasmus sjekklisten før hjemreise.

Krav til karakterutskrift før søknad om endelig godkjenning

Sammen med søknad om endelig godkjenning må du legge frem original karakterutskrift. Fakultetet godtar karakterutskrift kun i følgende format:

 • Original papirversjon av karakterutskriften levert i informasjonssenteret ved fakultetet eller sendt per post. Karakterutskriften vil bli returnert i posten.
 • Bekreftet kopi av den originale karakterutskriften, tatt av informasjonssenteret ved fakultetet (bekreftede kopier fra andre steder enn infosenteret på fakultetet blir ikke godtatt).
 • Skannet versjon av karakterutskriften sendt direkte fra vertsuniversitetet til utveksling.jurfa@uib.no (da vil du få en e-post fra oss der vi informerer deg om at vi har motatt karakterutskriften).
 • Karakterutskrift med verifiserbar digital signatur levert på en av følgende måter:
  • sendt fra deg til utveksling.jurfa@uib.no;
  • sendt fra vertsuniversitetet til utveksling.jurfa@uib.no;
  • delt via en weblenke fra vertsuniversitetet til utveksling.jurfa@uib.no;
  • lastet opp fra deg i søknadsskjema om endeleg godkjenning.
  • NB! En PDF karakterutskrift med digital signatur, men uten verifiseringsfunksjon sendt direkte fra deg, kan ikke godtas som tilstrekkelig dokumentasjon. Karakterutskrifter uten verifiserbar digital signatur må isteden sendes direkte fra vertsuniversitetet til utveksling.jurfa@uib.no.

Verifisering av den digitale signaturen må fungere. Dersom fakultetet får opp en feilmelding ved verifisering av signaturen, kan vi ikke godta karakterutskriften.

Skal du søke om godskriving av masteroppgaven?

I tillegg til karakterutskrift, trenger fakultetet en kopi av oppgaven din, samt eventuell dokumentasjon av ordlengden (emnebeskrivelse) og innholdet i oppgaven. Veiledende ordgrense for den norske masteroppgaven er 12 000 ord; oppgaver skrevet under utenlandsopphold må tilsvare dette.

Oppgaven må leveres i sin helhet, og kan lastes opp som vedlegg til søknadsskjemaet for endelig godkjenning.

Les mer om godskriving av masteroppgaven i § 5-10 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.

Søk om endelig godkjenning

Når du har mottatt karakterutskrift fra utlandet, søker du elektronisk om endelig godkjenning for å få beståtte emner godskrevet og innpasset i graden din ved UiB:

For deg på 3. studieår:

Les mer om krav til dokumentasjon ovenfor.

Hvis du mot formodning har endret emner under oppholdet uten at emnene er forhåndsgodkjent fra fakultetet, må du legge utfyllende emnebeskrivelse ved søknad om endelig godkjenning slik at fakultetet kan vurdere hvorvidt emnet kan godskrives i graden.

For deg på 5. studieår:

Les mer om krav til dokumentasjon ovenfor.

Hvis du mot formodning har endret emner under oppholdet uten at emnene er forhåndsgodkjent fra fakultetet, må du legge utfyllende emnebeskrivelse ved søknad om endelig godkjenning slik at fakultetet kan vurdere hvorvidt emnet kan godskrives i graden.  

Skriv rapport om utvekslingsoppholdet ditt

Erfaringene du gjør deg i utlandet er verdifulle for fremtidige utvekslingsstudenter! Studentrapportene er også et viktig verktøy for fakultetet i vår kontinuerlige kvalitetssikring og utvikling av utvekslingstilbudet. 

Fakultetet forventer derfor at du tar deg tid til å skrive og levere en rapport fra utvekslingsoppholdet ditt.

Rapporten leverer du gjennom denne portalen og den vil etter hvert bli publisert på UiBs oversikt over utvekslingsavtaler.