Hjem
Det juridiske fakultet
Konferanse

Nordic Legal Culture: Myth or Reality? (NO)

Internasjonal konferanse om komparativ rett i Norden.

Carta Marina
Carta marina, a wallmap of Scandinavia. The caption reads: Marine map and Description of the Northern Lands and of their Marvels, most carefully drawn up at Venice in the year 1539 through the generous assistance of the Most Honourable Lord Hieronymo Quirino.

Hovedinnhold

Finnes det en nordisk rettskultur eller er dette bare en myte? Hvordan kan begrepet om en noridisk rettskultur brukes som et analytisk verktøy?

Forskargruppe for rettskultur ønsker velkommen til en konferanse om nordisk rettskultur, rettshistorie og komparativ rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med internasjonalt ledende forskere på feltet.

Konferansen Nordic Legal Culture: Myth or Reality? blir avholdt fra 1.-2. juni 2023.