Hjem
Det juridiske fakultet
KURS | KORRUPSJON

Oppretter kurs mot korrupsjon i næringsliv og offentlig sektor

Fra høsten 2023 kan du ta poenggivende etter- og videreutdanningskurs ved UiB for å forebygge og avdekke korrupsjon i næringsliv og offentlig sektor, i samarbeid med Bergen næringsråd. Kurset er ledet av professor Jon Petter Rui. Administrerende direktør Monica Mæland i Bergen næringsråd anbefaler sine medlemmer til å ta UiB-kurset.

Korrupsjonskurs,UiB.
Det å bli siktet og dømt for korrupsjon kan få store negative følger for en virksomhet, både økonomisk og omdømmemessig.  Professor Jon Petter Rui er emneansvarlig for UiB-kurs for å avdekke og forebygge korrupsjon. Administrerende direktør i Bergen næringsråd, Monica Mæland, anbefaler sine medlemmer til å ta kurset.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen og Bergen næringsråd

Hovedinnhold

Norsk lov krever at både private og offentlige aktører har et bevisst forhold til å forebygge og avdekke korrupsjon. Hvis en korrupsjonssituasjon likevel skulle oppstå, gjelder det å ha rutinene på plass, ifølge professor Jon Petter Rui, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

– Dersom en bedrift eller en offentlig virksomhet havner i søkelyset for korrupsjon og man vurderer foretaksstraff, så har det stor betydning for utfallet om virksomheten har rutiner og tiltak for å forebygge og avdekke korrupsjon eller ei, sier Rui.

Avdekker grenser

Rui er emneansvarlig for etter- og videreutdanningskurset Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor, ved UiB, som et er samarbeid mellom UiB og Bergen næringsråd. Deltakerne på kurset får innblikk i alt fra uetisk oppførsel til straffbare og komplekse tilfeller av korrupsjon.

De får drøftet hva korrupsjon er, hvorfor det oppstår og hvilke konsekvenser det har. Noen tilfeller er uten tvil korrupsjon, som rene bestikkelser, mens andre tilfeller beveger seg i gråsoner.

– Det er ikke alltid lett å vite hvor grensen går mellom gaver og bestikkelser, vennskap og smøring i en tid man oppfordres til å være bygge nettverk, både i Norge og i utlandet. I tillegg er det ikke alltid lett å forholde seg til uklare regler i det offentlige, men det finnes likevel grenser. Det er disse vi vil vi avdekke på kurset, sier Rui.

Fordel å lage egne rutiner

Deltakerne får i det hele tatt en grundig kompetanse i hvordan man bør, skal og kan gå frem hvis man avdekker eller mistenker korrupsjon og i virksomheten.

I tillegg til å ta for seg hva som rammes av straffelovens bestemmelser av korrupsjon, berøres også beslektede straffbare forhold som økonomisk utroskap og hvitvasking. 

– Det er i det hele tatt en stor fordel å forstå tematikken og lage rutinene selv, sammenlignet med det å kjøpe kompetansen fra noen utenfra og deretter implementere det, sier Rui.

Bergen næringsråd anbefaler kurset

– Vi vil absolutt anbefale kurset til våre medlemmer. Korrupsjon er som gift i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt, som vi alle må være på å bekjempe, sier Monica Mæland, administrerende direktør i Bergen næringsråd.

Hun sier at Bergen næringsråd har hatt fokus på korrupsjon i mange år ved å arrangere kurs og frokostmøter om fenomenet. Tematikken har blant annet dreid seg om hvordan man som leder håndterer mistanker om korrupsjon, samfunnsansvaret man tar ved å bekjempe korrupsjon og hvordan bedriftene kan sikre seg mot korrupsjon.

– Kurset UiB tilbyr vil være en god mulighet for våre medlemmer til å få faglig påfyll om dette viktige temaet, sier Monica Mæland.