Hjem
Det juridiske fakultet
CENTENOL | KICK OFF

– Stort behov for forskning på EU og EØS-rett

Vi trenger mer kunnskap, forsking og interesse rundt EU-rett, noe som NAV-saken har vist oss, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Ministeren deltok på åpningen av UiBs nye senter for EU/EØS-rett CENTENOL.

Neste
Marte Mjøs Persen.
Arebeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mener det er viktig med et senter for EU/EØS-rett med tanke på hvor i stor grad europeisk rett påvirker norske lover.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
1/23
Christian Franklin
Professor Christian Franklin leder CENTENOL.
Foto/ill.:
Evind Senneset
2/23
Pall Hreinsson
EFTA-domstolens president Pall Hreinnsson.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
3/23
Henrik Bull
Høyesterettsdommer Henrik Bull.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
4/23
Karl Harald Søvig
Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet, UiB, ønsker velkommen til åpning.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
5/23
Catherine Barnard
Key Note speaker professor Catharine Bernard ved Cambridge University.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
6/23
Mingling Kick Off Centenol
Det var god anledning til å mingle under konferansen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
7/23
Benedicte Carlsen
Viserektor Benedicte Carlsen, UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
8/23
Eva Charlotte
Eva Charlotte Mysen, UDI.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
9/23
Mingle
Mange gode diskusjoner i pausene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
10/23
Ingrid Barlund
Førsteamanuensis Ingrid Barlund leder arbeidsjakke 4 i CENTENOL.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
11/23
Lana Bubalo
Førsteamanuensis Lana Bubalo, UiS.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
12/23
Magni Elsheim
President Magni Elsheim, Gulating lagmannsrett.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
13/23
Minglebilde
Konferanser gir muligheter for gode møter.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
14/23
Haakon Hertzberg
Haakon Hertzberg, NAV.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
15/23
Jarle Trondal
Professor Jarle Trondal, UiA.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
16/23
Ole-Andreas Trondal
Professor Ole-Andreas Rognstad, UiO.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
17/23
Minlgebildet
Jusstudenter fikk også faglig påfyll og anledning til å mingle.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
18/23
Margrét Einarsdóttir
Professor Margrét Einarsdóttir, Reyklavik University.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
19/23
Mingling 3
Konferanser gir grunnlag for gode diskusjoner i pausene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
20/23
Georges Baur
Dr. Georges Baur, Liechtenstein Institut.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen
21/23
Melanie Hack
Førsteamanuensis Melanie Hack leder arbeidspakke 3 i CENTENOL.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
22/23
Debatt Centenol Kick Off
Til slutt ble det debatt, ledet av nestleder og leder av arbeidsjakke 1 i CENTENOL, professor Halvard Haukeland Fredriksen. F.v: Dr. Christian Frommelt, University of Liechtenstein, Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie, UiA, professor, professor Gunnar Thor Petursson, University of Reykjavik, høyesterettsdommer Henrik Bull og avdelingsdirektør Mona Næss i avdelingsdirektør , Arbeids- og sosialdepartementet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
23/23
Tilbake

Hovedinnhold

– Vi har sett hvor viktig kompetansen på EU- og EØS-retten er for trygderetten med Nav-saken, hvor både det juridiske miljøet og departementet tok feil, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Det er i det hele tatt viktig at EU-retten blir en mer integrert i hele det juridiske fagfeltet. Vi må huske på at EU- og EØS-rett en sentral del av norsk lov, og noe vi må forholde oss til daglig, sier Mjøs Persen.

Ministeren holdt velkomsttale under åpningskonferansen til Universitetet i Bergens nye senter for EU- og EØS-rett, The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL), onsdag 4. oktober.

Målet for konferansen var å vise frem senterets planer og ambisjoner overfor sine norske og utenlandske interessenter og partnere. Til stede var jurister, akademikere, politikere, dommere og byråkrater.

Catherine Barnard
Key Note speaker professor Catharine Bernard ved Cambridge University snakket om utfordringer knyttet til fri bevegelse innenfor EU. Selv om det indre markedet har vært en suksess, har britiske byer som Great Yarmouth merket stor arbeidsinnvandring og økonomiske innstramninger på kroppen. EUs indre marked er ikke populært i kystbyen. (Foto: Eivind Senneset)

Trenger kunnskap utover retten

Forskningen ved senteret vil utvikle ny kunnskap om EØS-rett og dens innvirkning på norsk lov, spesielt gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige og internasjonalt sammenlignende perspektiver.

Ifølge EFTA-domstolens president Pall Hreinsson er kjennskap til EU- og EØS-retten ikke bare viktig for dommere og jurister.

– For å bringe inn en sak, må man først vite om det er innenfor EU-rettens område eller ei. Derfor er dette en kunnskap som også viktig for brukerne av domstolene, sier Hreinsson.

Hreinsson får støtte av høyesterettsdommer Henrik Bull, som har sett en viss økning i EU-relaterte saker.

– Ettersom brukerne av domstolene også blir flinkere til å se EU-rettslige problemstillinger i sakene sine, får vi flere saker. Domstolene fører jo ikke saker på egenhånd, det er faktisk avhengig av at noen bringer sakene til domstolen, påpeker Bull.

Pall Hreinsson
President i EFTA-domstolen Pall Hreinsson har sett en økning i EU-relaterte saker i domstolen i løpet av de siste årene. (Foto: Eivind Senneset)

– Viktig med mer forskning på EU- og EØS-rett

– Europa er viktig for Norge, og rettslig sett er EØS-avtalen det mest omfattende regelverket som Norge er bundet av, sier dekan Karl Harald Søvig, ved Det juridiske fakultet, UiB. 

Han viser til at den såkalte Nav-skandalen illustrerer hvor komplekst regelverket er, og hvor vanskelig det kan være å håndtere selv for erfarne jurister.

– Vi trenger derfor mer forskning. Det er selvsagt gledelig at CENTENOL ligger i Bergen fordi vi har et solid fagmiljø, men vil forskningen vil være til nytte både for Norge og store deler av Europa, sier Søvig

Centenol skal forske på EU og EØS-rett sammen med internasjonale forskere fra Universietetet i Agder og Universitetet i Stavanger, og internasjonalt, med Reykjavik University og Liechtenstein Institut.

– Vi gleder oss nå til å sette i gang samarbeidet med våre partnere, både her hjemme og i utlandet, sier CENTENOL-leder professor Christian Franklin.