Home

CENTENOL

Main content

CENTEOL

CENTENOL is a national and international cooperative venture, based around a research hub located at the University of Bergen’s Faculty of Law. The research carried out at CENTENOL will develop new knowledge beyond existing national and international legal research on EEA law and its impact on Norwegian law, particularly through its use of social scientific and international comparative perspectives. Contact: Professor Christian Franklin.

News
Ingrid og Halvard

“Adaptations, consolidations and translations of EEA legal acts - Remarks from an academic perspective”

In a recent digital meeting, members of the management group of Centenol met with the ad hoc Working Group on Adaption Practice.

Nyhet
illustration photo

Unique opportunity for a PhD position within EU/EEA law!

The University of Stavanger currently has a job announcement for an exciting PhD position within EU/EEA law. The position is related to the UiB international research center for EU and EEA, CENTENOL.

Nyhet
Lov og Rett

EU-retten i norsk rett: har vi grep om den nå?

Ny artikkel av professor Halvard Haukeland Fredriksen i siste nummer av Lov og rett.

Nyhet
EEA

Fagdag i Sjøfartsdirektoratet

Juristforbundet ved Sjøfartsdirektoratet arrangerte 11. januar en fagdag med EØS-rett som tema. Professor Christian Franklin foreleste om EØS-rettslig metode, og da særlig om forholdet mellom primær- og sekundærretten. Førsteamanuensis Melanie Hack, snakket om samspillet mellom EU-EØS-rett og norsk...

Nyhet
Forviklinger ved norske oversettelser av EU-regelverk – illustrert med anskaffelsesdirektivet

Forviklinger ved norske oversettelser av EU-regelverk – illustrert med anskaffelsesdirektivet

Professor Halvard Haukeland Fredriksen skriver at dersom man hverken er villig til å sette av mer ressurser eller til å spørre EU om hjelp, bør man vurdere å bare slutte med å oversette direktiver til norsk.

Funded by The Research Council of Norway