Hjem
Det juridiske fakultet

Kontaktinformasjon

Det juridiske fakultet ligger på Dragefjellet i Bergen sentrum, lengst nord på Nygårdshøyden.

Inngangen ved Det juridiske fakultet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Telefon
Informasjonssenteret: 55 58 95 00 (fra kl. 9–14)

E-post
Fakultetets offisielle e-postadresse: post@jurfa.uib.no
Studieveileder: studieveileder@jurfa.uib.no

Ansatte
Kontaktinformasjon for den enkelte ansatt finner du i vår ansattkatalog.

Postadresse
For brev til fakultetet: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Pb. 7806, 5020 Bergen.
Pakker og rekommanderte sendinger: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Pb. 7800, 5020 Bergen.
For ekspresspakke over natten: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Magnus Lagabøtes plass 1, 5010 Bergen

Besøksadresse
Jusbygget, Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1

Kart
Hvor ligger jussbygget? (web)
Kart over universitetsområdet (web)