Hjem
Det juridiske fakultet

Kva kan du bli?

Studerer du juss ved UiB får du en mastergrad i rettsvitenskap, og blir jurist. Som nyutdannet står en rekke yrkesveier åpne for deg. Drømmer du om å bli dommer, advokat, politijurist eller vil jobbe med forretningsjuss eller i offentlig forvaltning? Vi finner jurister overalt i arbeidslivet og det vil alltid vere stor etterspørsel etter deg med juridisk utdanning.