Hjem
Det juridiske fakultet

Kva kan du bli?

Få utdanningar fører fram til jobb i så mange ulike bransjar som juristutdanninga. Vi finn juristar overalt i arbeidslivet og det vil alltid vere stor etterspørsel etter deg med juridisk utdanning.