Hjem

Det juridiske fakultet

Offentlig innsyn

Debatt: Offentlig innsyn og politisk handlekraft

Som innledning til Grunnlovssymposiet inviterer Det juridiske fakultet til debatt om innsynsrettens konsekvenser for politiske beslutningsprosesser.

stortingsloven.png

storingsløva og soldatar
Foto:
colourbox.no

Kan innsyn i forvaltningens saksdokumenter svekke kvaliteten av de faglige utredningsprosesser og innsnevre det politiske handlingsrom? Når bør det i så fall slikt innsyn gis? Bør offentligheten være kjent med notater og saksforelegg før disse har vært politisk behandlet? Bør offentligheten kunne gjøre seg kjent med faglige innstillinger som avdekker faglig usikkerhet eller uenighet, eller som går på tvers av de politiske valg som gjøres?


Med professor Jan Fridjof Bernt (debattleder), sivilombudsmann Arne Fliflet, politiker Anne-Grete Strøm-Erichsen, advokat Jon Wessel-Aas og journalist Eirin Eikefjord (Bergens Tidende).