Hjem

LaW-BALANCE

Hovedinnhold

Illustration photo for the LaW-BALANCE project

LaW-BALANCE

Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.

LaW-BALANCE er et fireårig forskningsprosjekt om det rettslige rammeverket for et arbeidsliv i omstilling, med fokus på konseptet ‘arbeid-liv-balanse’. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og ledes av førsteamanuensis Melanie Hack.

Les mer på våre engelske sider /
Read more on our English webpages

LaW-BALANCE har som mål å frembringe en bedre forståelse av det rettslige rammeverket for et arbeidsliv i omstilling og utvikle kunnskap om hvordan jussen kan fungere som et virkemiddel for å oppnå et inkluderende arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat.

BLOGG
Vekt som balanserer mellom 'work' og 'life'.

Tidsklemma

Blogg på forskning.no drevet av Melanie Hack og Tine Eidsvaag om den rettslige reguleringen av arbeidsliv og familieliv. Bloggen er opprettet i tilknytning til forskningsprosjektet LaW-BALANCE.
Masterstipend (2024/25)
Illustration photo of student writing on PC

Utlysing av masterstipend i LaW-BALANCE

Kan du tenke deg å skrive masteroppgave på 60 eller 70 studiepoeng innenfor arbeidsrett, trygderett eller diskrimineringsrett? Da kan du få ekstra tett faglig oppfølging og et skattefritt stipend på kr 90 000,- fra prosjektet LaW-BALANCE.

Fagartikkel
Woman working from home office

Tilkoblet eller frakoblet?

Tine Eidsvaag om rettslige problemstillinger ved bruk av hjemmekontor.

Forskningsprosjekt | LaW-BALANCE
Illustration of work-life-balance with photo of Melanie Hack

Forskningsprosjektet LaW-BALANCE har startet

LaW-BALANCE er et nyoppstartet forskningsprosjekt ved fakultetet om rettslige regulering av det moderne arbeidslivet. Prosjektet har særlig fokus på balansen mellom arbeid, fritid og familieliv.

Logo CENTENOL

Prosjektet er knyttet til CENTENOL - Centre for the Europeanization of Norwegian Law.