Hjem

LaW-BALANCE

Hovedinnhold

Illustration photo for the LaW-BALANCE project

LaW-BALANCE

Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.

LaW-BALANCE er et fireårig forskningsprosjekt om det rettslige rammeverket for et arbeidsliv i omstilling, med fokus på konseptet ‘arbeid-liv-balanse’. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd, og ledes av førsteamanuensis Melanie Hack.

Les mer på våre engelske sider /
Read more on our English webpages

LaW-BALANCE har som mål å frembringe en bedre forståelse av det rettslige rammeverket for et arbeidsliv i omstilling og utvikle kunnskap om hvordan jussen kan fungere som et virkemiddel for å oppnå et inkluderende arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat.

Nyhet
Foto av Melanie Hack

Et arbeidsliv i ubalanse?

Melanie Hack har publisert en artikkel om juridiske reaksjoner i EU og Norge på foreldreskap og omsorg i krisetider.