Hjem
Kjemisk institutt
Dr Hvidsten

Ina Hvidsten

Ina Hvidsten disputerte onsdag 5. juli 2017 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Actinomycete Dietzia sp. A14101. Microbial Biosurfactants: A Semi-Quantitative Study of a Gram-Positive Bacterial Strain».

Hovedinnhold

Vann- og jord-forurensning er akutte miljøproblemer per i dag. Dette skyldes tidligere ukritisk og lite regulert bruk av industrielle kjemikalier og økning i etterspørsel etter varer. Økende industriell aktivitet betyr at ulykker som fører til alvorlig vann- og jord-forurensing skjer hyppigere enn tidligere. Det stilles strengere og strengere krav til bruk av kjemikalier i industri verden rundt, og behovet for alternative, miljøvennlige kjemikalier er større enn noensinne.

Oljeindustrien buker store mengder kjemikalier for å øke oljeutvinningsrate og -mengde fra et oljereservoar, effektivisere oljetransport, rense anleggsutstyr og rydde opp etter søl. Tre hovedtrekk karakteriserer kjemikalier som brukes til opprydding etter oljesøl: de er oftest syntetiske – altså ikke av naturlig opprinnelse, og ofte giftige for levende organismer; samt at det kan ta en lang tid før de brytes ned. En viss andel av kjemikaliemengden som brukes vil alltid gå tapt under bruk og fører til forurensning av vann og jord.

Forbindelser produsert av mikroorganismer kan erstatte syntetiske produkter. Forsking og feltstudier har vist at naturlige forbindelser (1) er ofte mer effektive, det vil si kan brukes i mindre mengder; (2) mindre giftige; og (3) blir raskt nedbrutt i naturen.

Resultater fra arbeidet presentert i denne avhandlingen er et bidrag til den pågående letingen etter miljøvennlige kjemikalier som kan brukes i oljeindustrien. Arbeidet har ført til at (1) en serie overflateaktive forbindelser produsert av en bakterie ble identifisert; (2) det ble kartlagt under hvilke betingelser blir disse produsert. Resultatene gir grunnlag for bedre forståelse av potensielle bruksområder for denne bakterien i industriell sammenheng.

PersonaliaIna Hvidsten har oppnådd BSc og MSc ved Kjemisk institutt ved Universitet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen i samarbeid med Uni Research CIPR, under veiledning av professor Dr. Tanja Barth (UiB), seniorforsker/forsker II Dr. Gunhild Bødtker (Uni Research CIPR Mikrobiologi) og førsteamanuensis Dr. Tore Skodvin.