Hjem
Kjemisk institutt

Disputas : Jørgen Gausdal Jacobsen

Avhandlingens tittel

"Mechanistic Modelling of Radial Polymer Flow in Porous Media"

Opponenter:

  1. Senioringeniør Randall Seright, New Mexico Petroleum Recovery Research Center
  2. Førsteamanuensis Tina Puntervold, Universitetet i Stavanger

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Tore Skodvin

Disputasleder

Instituttleder Knut Børve

Åpent for alle interesserte.