Hjem
Kjemisk institutt

Instituttes virksomhet og organisering i kortform

Hovedinnhold

Kjemisk institutt er ett av sju institutter under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har for tiden 25 tilsatte i faste vitenskapelige stillinger, 6 professor II-stillinger og 19 i teknisk/administrative stillinger. I tillegg kommer 35 PhD-studenter og 7 postdoktorer/forskere. Instituttet har om lag 60 masterstudenter og til sammen 350 studenter på innføringskursene i faget. Det blir gitt utdanning som leder til gradene bachelor, master og ph.d. Foruten studieprogrammene i kjemi, er instituttet også involvert i tverrfaglige studieprogram innen farmasi, nanoteknologi, petroleum- og prosessteknologi og lærerutdanningen. På instituttet drives det grunnleggende og anvendt forskning, og aktiviteten er organisert i følgende forskergrupper:
 

  • Organisk syntese og legemiddelkjemi
  • Naturstoffkjemi og farmakognosi
  • Kjemometri og analytisk kjemi
  • NMR-spektroskopi  
  • Kjemididaktikk
  • Petroleum og kolloidkjemi   
  • Nanomodellering og teoretisk kjemi   
  • Uorganisk nanokjemi og katalyse


Instituttet har ansvar for en rekke laboratorier, herunder den nasjonale NMR-plattformen (NNP), med en instrumentpark som omfatter moderne instrumentering innen kromatografi, høyoppløselig massespektrometri, vibrasjonsspektroskopi, røntgendiffraksjon og atomabsorbsjon.