Hjem
Kjemisk institutt

Instituttets virksomhet og organisering i kortform

Hovedinnhold

Kjemisk institutt er ett av sju institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har for tiden 25 tilsatte i faste vitenskapelige stillinger, 6 professor II-stillinger og 14 i teknisk/administrative stillinger. I tillegg kommer 35 PhD-studenter og 7 postdoktorer/forskere. Instituttet har om lag 60 masterstudenter og til sammen 350 studenter på innføringskursene i faget. Det blir gitt utdanning som leder til gradene bachelor, master og ph.d. Foruten studieprogrammene i kjemi, er instituttet ansvarlig for de tverrfaglige studieprogrammene innen nanoteknologi og -vitenskap og et 5-årig integrert masterstudium i medisinsk teknologi. Videre bidrar vi i stort omfang til profesjonsstudiet i farmasi, det 5-årige integrerte masterstudiet i energi, og lærerutdanningen. På instituttet drives det grunnleggende og anvendt forskning, og aktiviteten er organisert i følgende fire tematiske forskningsgrupper:

  • Bioressurser og farmasøytisk kjemi
  • Grønne energibærere, kjemikalier, og materialer
  • Kjemisk medisinsk teknologi
  • Beregningsbasert molekylær utforskning og design

Instituttet har ansvar for en rekke laboratorier, herunder den nasjonale NMR-plattformen (NNP), med en instrumentpark som omfatter moderne instrumentering innen gass- og væskekromatografi, høyoppløselig massespektrometri, vibrasjonsspektroskopi, og røntgendiffraksjon, samt automatisert kjemisk syntese mm.