Hjem
Kjemisk institutt

Innkjøpsrutiner

UiB kjøper kjemikalier og annet utstyr gjennom rammeavtaler. Alle bestillinger skal utføres av våre faste bestillere.

Gå via Mitt UiB:::> Kjemisk institutt/Filer for å få tilgang til rekvisisjon av forbruksvarer og bestillinger av kjemikalier til laboratorievirksomheten ved instituttet.

 

 

På lageret i U-etasjen kan man bestille kjemikalier og utstyr. De mest vanlige løsemidlene, syrer, baser, verneutstyr og diverse laboratorieutstyr er lagervarer. Varebeholdningen er basert på forbruksmønsteret vårt og produkter som ikke inngår i den vanlige lagerbeholdningen kan bestilles.

Åpningstider:  Mandag - fredag kl. 09.00 - 11.00

Telefon i åpningstiden: 55 58 82 17

Telefon utenom åpningstiden: 55 58 25 74

E-post: lisbeth.glarum@kj.uib.no