Hjem

Kjemisk institutt

Instituttrådet

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

RepresentanterVararepresentanter
Gruppe A 

Knut Børve (leder)

Tanja Barth

Monica Jordheim

Pascal Dietzel

 1. Jarl Underhaug
 2. Erwan Le Roux
 3. Willy Nerdal
 4. Hans-Rene Bjørsvik
 5. Torgils Fossen
Gruppe B
Mildrid Kyte
 1. Jarand Gauteplass
 2. Henrik Nicolay Sørgård
 3. Solmaz Ghoreishi
Gruppe C 

Unni L. Buanes

Jose Carlos Reyes Guerrero

 1. Egil Nodland
 2. Reidun A. Myklebust
 3. Olav-Audun Bjørkelund
 4. Anne Gulbrandsen Frøystein
Gruppe D

Camilla Hallanger

Maren Fuglås

 1. Amalie Skurtveit
 2. Magnus Svendsen

Sammensetning for gruppe A og C gjelder fra september 2017

Sammensetning for gruppe B og D gjelder perioden september 2017 - august 2018

Referater i fillager Mittuib.no/Kjemisk institutt :::>

 

Universitetets regler for instituttorganene finner du her :::>