Hjem
Kjemisk institutt

Langmuir-Blodgett (LB)

Med et Langmuir-Blodgett-trau kan egenskapene til monomolekylære filmer studeres. Filmene kan også deponeres på et fast materiale, enten i ett skikt eller i flere.

Foto/ill.:
KSV

Hovedinnhold

Et Langmuir-Blodgett-instrument (KSV Minitrough) brukes til studier av monomolekylære surfaktantfilmer. En "dipper" muligjør deponering av filmer på ulikematerialer.