Hjem
Kjemisk institutt

Jobber med medisinsk forskning på Haukeland

Tone Sæterdal Myhra jobber som avdelingsingeniør på Institutt for indremedisin.

Hovedinnhold

Det jeg har fått mest bruk for er laberfaringen jeg fikk i studietiden. Selv om teknikkene som brukes er ganske forskjellig fra det jeg var vant med, er prinsippene mye det samme.

Hvor jobber du?

Jeg jobber på Hormonlaboratoriet på Haukeland Universitetssykehus. Laben er delt i to: sykehusdelen, som tar seg av pasientprøver, og forskningsdelen hvor det blant annet forskes på fedme og brystkreft. Jeg jobber med fedmeforskning.

Hva jobber du med?

Det blir mye analyser på lab. Vi har blant annet LC-MS/MS. Ellers er det for det meste molekylærbiologiske analyser av biopsier og forsøk med celler.

På hvilken måte får du brukt utdanningen din? Hvilke deler av studiet ditt er mest relevant for jobben?

Det jeg har fått mest bruk for er laberfaringen jeg fikk i studietiden. Selv om teknikkene som brukes er ganske forskjellig fra det jeg var vant med, er prinsippene mye det samme. For eksempel er det mye pipettering og mye bruk av kolonner. Biologifagene jeg tok i bachelor-graden har også hjulpet. Statistikken også.

Hvor viktig var utdanningen din for ansettelsen?

Forskningsgruppen jeg begynte i var interessert i å ansette folk fra ulike fagfelt. De skulle til å satse på LC-MS/MS og da var en kjemiker grei å ha.

Var det dette du så for deg når du studerte?

Ja, jeg hadde alltid en liten drøm om å jobbe med medisinsk forskning.

Hva slags tanker har du om din framtidige karriere? Hva er dine mål og ambisjoner?

Jeg vet ikke om jeg kommer til å fortsette innen forskning, men jeg kunne gjerne tenke meg en jobb der det er rom for å være kreativ. Kanskje utvikle nye metoder og oppdage noe nytt.

Har du tips til andre kjemikere som snart skal ut og søke jobb?

Å skrive søknader er en treningssak, så begynn gjerne tidlig. Bruk tid på å gå gjennom annonsen og skrive søknaden. Det finnes mange tips på internett. Jeg var på jobbsøkerkurs på Karrieresenteret og fikk motivasjon og mange gode råd.