Hjem
Kjemisk institutt

Analyserer miljøgifter i fisk

Joar Fjørtoft Breivik jobber ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Hovedinnhold

Erfaring fra kurs som analytisk kjemi og lignende er direkte relatert til arbeidet jeg jobber med nå. Mastergraden har og vært med på å gi meg en selvtillit og trygghet i mitt arbeide.

Hvor jobber du?

Jeg jobber på Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning.

"NIFES er et forskningsinstitutt med forvaltningsoppgaver, knyttet til Fiskeri- og kystdepartementet. Instituttet driver forskning knyttet til ernæring; fôr til fisk - og fisk som mat og driver rådgiving til støtte for myndigheter, næring og forvaltning i arbeidet for å sikre trygg og sunn sjømat, både fra fiskeriene og akvakultur."

Hva jobber du med?

Jeg jobber med analyser av miljøgifter i fisk. Arbeidsoppgavene mine består kort i å opparbeide prøver av forskjellig fisk, analysere de v.h.a. LC-MS og å bearbeide resultatene fra analyseinstrumentet.

På hvilken måte får du brukt utdanningen din? Hvilke deler av studiet ditt er relevant for jobben?

Jobben min er en klassisk analytisk kjemijobb. Erfaring fra kurs som analytisk kjemi og lignende er direkte relatert til arbeidet jeg jobber med nå. Mastergraden har og vært med på å gi meg en selvtillit og trygghet i mitt arbeide.

Hvor viktig var utdanningen din for ansettelsen?

Utdanningen var nok svært viktig for ansettelsen da jeg var nyutdannet med lite praktisk erfaring fra før. Jeg tror en god referanse i min veileder var avgjørende for at jeg fikk stillingen, sammen med en litt relevant sommerjobb på laben i TINE fra året før.

Var det dette du så for deg når du studerte?

Jeg hadde ikke spesielle tanker om fremtidig arbeidsplass, men dette er en typisk kjemijobb som alle kjemistudenter ville kjent seg igjen i.

Hva slags tanker har du om din framtidige karriere?

Mitt kortsikte mål er å få fast ansettelse og å opparbeide meg størst mulig faglig tyngde. Utover dette vil jeg bare leve livet.

Har du tips til andre kjemikere som snart skal ut og søke jobb?

Det er viktig å starte med å søke tidlig. Jeg brukte 7 måneder fra jeg var ferdig med masteren til jeg var i jobb. Jeg var på intervju flere plasser og lærte mye av det. For hvert intervju jeg var på ble det bedre. Selv om man får avslag er det viktig å holde motet oppe, selv om det ikke alltid kan være like lett.