Hjem
Kjemisk institutt
Kromatografi

Kromatografiske animasjoner og laboratorier

Hovedinnhold

Kromatografi forklart :::>

Ved Kjemisk institutt er det to laboratorier for kromatografi, væske- og gass-kromatografi.

Væskekromatografi-laboratoriet (rom 3G7c) er utstyrt med fire kromatografer; to analytiske med diode-array detektorer, en preparativ med variabel bølgelengde detektor og en Flash-kromatograf med tre detektorer (lys-spredning og 2x UV).


Gasskromatografi-laboratoriet (rom 3C4f) er utstyrt med elleve kromatografer;. tre GC/MS, syv GC/FID og en GC/TCD/FID.