Hjem
Kjemisk institutt
Kjemi-ungdom

Ka vil DU bli? - fagdag i kjemi

Ka vil DU bli? er en samarbeidsordning mellom alle skoler med ungdomstrinn i Bergen kommune. Prosjektet legger til rette for at elever får prøve ut yrker og utdanningsprogram.

Elevbesøk på Kjemisk institutt
Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.
Foto/ill.:
Illimar H. Rekand

Hovedinnhold

Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med dette faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn.

Høstens fagdager arrangeres fredag 11.11, 18.11 og 25.11.

Faglig leder er Bjørn Grung.

Teknisk leder er Inger J. Fjellanger.