Hjem
Klima og energiomstilling
Utdannelse innen klima?

Liste over alle UiB sine klimafag

Utslipp
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Klimaforskningen ved Universitetet i Bergen (UiB) har røtter helt tilbake til 1917 da Vilhelm Bjerknes grunnla bergensskolen i meteorologi ved det nyopprettede Geofysisk institutt. Bergensskolen gjorde moderne meteorologi og klimaforskning til en eksakt vitenskap.

I dag bærer Bjerknessenteret for klimaforskning navnet til Vilhelm Bjerknes. Dette er forankret på MatNat-fakultetet, men forskning på «Klima og energiomstilling» finner i økende grad også sted på tvers av alle UiBs fakulteter, fra humaniora og samfunnsvitenskap til helse, psykologi, pedagogikk, juss og realfag.

Listen blir løpende oppdatert. 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester
HIS114 – Fordjuping i eldre historieTema 1: Klima og samfunn i førmoderne tid15H

 

Institutt for politikk og forvaltning

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester
GOV108 – Climate Policy 10V

Institutt for biovitenskap (BIO)

Bachelornivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

BIO207 – Sjømatmikrobiologi

Anbefalt: MOL100, BIO100/110, BIO101, BIO102, BIO104, KJEM11010V

BIO212 – Marin samfunnsøkologi - organismar og habitat

Anbefalt: BIO21310V

BIO213 – Marin økologi, miljø og ressursar

Obligatorisk for bachelor i biologi eller akvakultur, krever GEO110, GEO215, GEO212 and GEO291, eller liknande. 

10H

BIO250 – Paleoøkologi

Anbefalt: bachelor i biologi med fokus på økologi og evolusjon.

10H

BIO262 – Nordens natur

 

10H

MNF115 – Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling

 10H

SDG214 – FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vatn

Anbefalt: MNF115, minst eitt år med studier10V

SDG215 – FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land

Anbefalt: grunnleggende økologisk forståelse, BIO102, BIO201, MNF11510V

Masternivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

BIO316 – Utvalde emne i miljøtoksikologi

Krever: GEO110 or equivalent knowledge in cartography

Anbefalt: bachelor i biologi eller molekylærbiologi, BIO216

5H

BIO325 – Havforsking

Anbefalt: bachelor i biologi, matematikk og statistikk, BIO300A and BIO300B20H

BIO341 – Biodiversitet 

Grunnleggjande biologi5H

BIO343 – Høgfjellsøkologi

Anbefalt: BIO2015H

BIO347 – Økologi i Antropocen

Krever: Masterstudent eller ph.d.-kandidat5V

BIO348 – Terrestrial Ecosystem Ecology

 10V

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Bachelornivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester
FIL106 – Innføring i miljøetikkAnbefalt: Bestått ex.phil. og ex.fac og minst eitt års studium fra høgskule eller universitet.10V
FIL228 – MoralfilosofiAnbefalt: bestått ex.phil og ex.fac. Valemna føreset gode bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. 10H
FIL236 – 

Miljøetikk

Anbefalt: Bestått ex.phil. og ex.fac og minst eitt års studium fra høgskule eller universitet.10V

Masternivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester
FIL328 – Masteremne i moralfilosofi 10H
FIL336 – Masteremne i miljøetikkAnbefalt: Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.10V

Institutt for fremmedspråk

Kurs

Stikkord og forkunnskapskravStudiepoeng

Semester

KLIMA200 – Klimaforteljingar

Det anbefales å ha tatt 60 studiepoeng før man melder seg på emnet, men det er ikke et formelt krav. Les mer på emnesiden.

5V

Institutt for geografi

Bachelornivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

CET201 – Bærekraftig innovasjon

Krever: Minst 60 beståtte studiepoeng10V

GEO111 – Landformdannande prosessar

Anbefalt: GEO11015H

GEO113 – Klima, oseanografi og biogeografi

Anbefalt: GEO110, GEO11110H

GEO204 – Kvantitativ metode

 5V

GEO212 – Terrestriske klima- og miljøendringar

Anbefalt: GEO204, GEO215, GEO217

Krever: GEO110, GEO111, GEO113 eller lignende.

15V

GEO215 – Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

Anbefalt: GEO111, GEO113 og/eller GEO204

Krever: GEO110 eller tilsvarende kunnskap innen kartografi.

10H

GEO217 – Hydrologi, grunnvann og geofarer

Krever: GEO110, GEO111, GEO113 eller tilsvarende (GEOV101, GEOV102, GEOV110)10H

GEO291 – Naturgeografisk feltkurs

Krever: GEO212 & GEO204, GEO110, GEO111, GEO113, GEO124, GEO125 & GEO131, eller tilsvarende.10V

Masternivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

GEO313 – Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

Krav: GEO110, GEO215, GEO212 og GEO291, eller tilsvarende.10H

GEO324 – Geographies of the Green Economy

Anbefalt: bachelor i geografi

Krav: GEO221 or GEO282, og GEO292 eller GEO291, eller tilsvarende

10V

GEO328 – Planlegging og samfunn

Anbefalt: Grunnleggande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.

Krav: Bachelorgrad i geografi eller tilsvarande bakgrunn.

10H

GEO329 – Miljøfag, naturforvaltning og arealplanlegging

Anbefalt: GEO113, GEO212/GEO281/GEO282, GEO215, GEO291/GEO292/GEO293

Krav: bachelor i geografi       

10H

GEO337 – Discourses, Politics and People: Critical Perspectives on Environmental Governance

Krav: bachelor i geografi       

10V

GEO341 – Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

Anbefalt: GEO215GEO217

Krav: GEO212 og GEO291 eller tilsvarende.

10V

Geofysisk institutt (GFI)

Bachelornivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

ENERGI101 – Introduksjon til energikjelder og forbruk

Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

10H

ENERGI200 – Energiressursar og -forbruk

Anbefalt: KJEM110, Chemistry and energy

10H

ENERGI230 – Miljø og energi

Anbefalt: GEO110, GEO111, GEO113 eller tilsvarandre

10V

GEOF100 – Introduksjon til atmosfære, hav og klima 

Krav: Matnat, Fysikk 1+2 og Matematikk R1+R2 eller PHYS101 og MAT111

10H

GEOF105 – Atmosfære- og havfysikk 

Anbefalt: MAT111, GEOF100, MAT112, MAT121, MAT131, PHYS111, INF100

10H

GEOF110 – Atmosfære-, hav- og klimadynamikk 

Anbefalt: MAT112, MAT131, MAT212, PHYS111 og erfaring med programmering, eks. MatLab eller Python.10V

GEOF210 – Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

Krav: Matnat, GEOF105 eller tilsvarende

Anbefalt: bakgrunn i meteorologi og/eller oseanografi; grunnleggende statistikk

10H

GEOF212 – Fysisk klimatologi

Krav: Matnat, grunnprinsipp innan meteorologi og/eller oseanografi (GEOF105 og GEOF110), i tillegg til grunnleggjande kunnskap innan matematikk og fysikk (mekanikk).

10H

GEOF213 – Atmosfærens og havets dynamikk

Krav: Matnat, grunnprinsipp innan meteorologi og/eller oseanografi, i tillegg til grunnleggande kunnskap i matematikk og fysikk (mekanikk), eller tilsvarande GEOF110 og MAT212.

10H

MNF2xx/SDG213 – Klimaendringer - årsaker og konsekvenser

Anbefalt: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk, eller geovitenskap er en fordel.

10H

GEOF236 – Kjemisk oseanografi

Krav: Matnat, GEOF105

Anbefalt: Grunnleggende kunnskaper i inorganisk kjemi og noe organiske kjemi er en fordel.

10H

Masternivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

GEOF336 – Vidaregåande kjemisk oseanografi

Krav: Matnat, bachelorgrad i Klima, atmosfære- og havfysikk eller tilsvarende.

Anbefalt: GEOF236 eller tilsvarende

10V

GEOF346 – Tidevassdynamikk og havnivåvariasjonar

Krav: Matnat, bachelorgrad i Klima, atmosfære- og havfysikk eller tilsvarende.

Anbefalt: GEOF110, GEOF105

10H

GEOF347 – Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling 

Master student at Matnat

10H

Institutt for geovitenskap

Bachelornivå

KursStikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester

GEOV110 – Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

Krav: GEOV101, GEOV102

Anbefalt: GEOV104, GEOV107, GEOV114

10

H

GEOV217 – Geofarer

Krav: GEOV101, GEOV111

Anbefalt: GEOV104, GEOV107, GEOV110, GEOV225

10H

GEOV222 – Paleoklimatologi

Krav: GEOV101*

Anbefalt: GEOV110, GEOV114

10H

GEOV223 – Kvartære havnivåendringer

Krav: GEOV101, GEOV102

Anbefalt: GEOV110 

10H

GEOV225 – Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

Krav: GEOV101, GEOV102, GEOV110, GEOV114

10V

GEOV226 – Lab- og metodekurs i kvartærgeologi

Krav: GEOV101, GEOV102, GEOV104, GEOV107, GEOV110, GEOV111

Anbefalt: bachelorgrad i geovitenskap eller tilsvarende, GEOV225

10H

GEOV228 – Kvartær geokronologi

Krav: GEOV109, GEOV110 or GEO111

10H

GEOV230 – Glasialgeologi

Krav: GEOV101, GEOV102, GEOV110

Anbefalt: GEOV114

10H

GEOV231 – Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

Krav: GEOV110

Anbefalt: GEOV222

10

V

Masternivå

KursStikkord og forkunnskapskrav    StudiepoengSemester

GEOV302 – Anvendt dataanalyse i geovitenskap

Anbefalt: bachelor geovitenskap el.lign., MAT101/MAT111

10V

GEOV324 – Paleoklima i polare strøk

Krav: GEOV110

5H

GEOV325 – Glasiologi

Krav: GEOV100

Anbefalt: bachelor geovitenskap, naturgeografi eller lignende.

5V

GEOV326 – Kvartære miljø, prosesser og utvikling

Krav: GEOV110 el.tilsv.

10V

GEOV331 – Utvalgte emner i paleoseanografi

Krav: GEOV101*5V

Det juridiske fakultet

Masternivå

Kurs

Stikkord og forkunnskapskravStudiepoeng

Semester

JUS271-2-B – Comparative Energy law - Renewable energy and energy market

Bachelor i jus eller tilsvarande tre år med juridiske fag.

 

10H

Kjemisk institutt (KJ)

Bachelornivå

Kurs

Stikkord og forkunnskapskravStudiepoeng

Semester

KJEM202 – Miljøkjemi

KJEM110 el.tilsv./or equivalent

10V

Senter for vitenskapsteori (SVT)

Bachelornivå

Kurs    Stikkord og forkunnskapskravStudiepoengSemester
VIT212 – Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Klima - Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?

Dannelsesemne, åpne for alle studenter ved UiB.

Krever: Minst 30 godkjente studiepoeng

Anbefalt: Ex.phil og påbegynt studie ved UiB

5    H
ARQUS220 – Facing Grand Challenges: a European Research ProgrammeKrav: Motivasjonsbrev på 200 ord og minimum 30 avlagte studiepoeng. Les mer på emnesiden.
 
10V