Hjem
Klima og energiomstilling
NFR-tildelinger

UiB har fått to nye KPN-prosjekt fra Forskningsrådet

Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.

Optimal utnyttelse av energi fra havvind, H2-lagring og vindturbin Hywind Tampen-prosjektet
Foto/ill.:
Optimal utnyttelse av energi fra havvind*, Greenstat – H2, Colourbox – Vindturbin Hywind Tampen-prosjektet, Gry E. Parker, UiB

Hovedinnhold

UiB jobber målrettet med å finne løsninger på energiutfordringene verden står ovenfor. I juni 2022 fikk forskere ved Kjemisk institutt og  Institutt for geovitenskap innvilget 2 nye KPN-prosjekter, mens forskere ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW) og Institutt for fysikk og teknologi er partner i flere andre prosjekt. 

KPN-prosjekt
AmPEP - «Ammonia Production via Electrocatalytic Processes»
Gjennom prosjektet AmPEP har UiB, sammen med TotalEnergies, Equinor, Universitetet i Lyon og andre partnere, fått bevilgning til å utvikle en trygg, miljøvennlig og effektiv prosess for å produsere ammoniakk. Ammoniakk er en svært lovende karbonfri energibærer som kan gjøre oss mindre avhengig av fossile drivstoff og energibærere.

Dagens ammoniakkproduksjon står imidlertid for 1% av verdens energikonsum og 3% av verdens karbonutslipp, blant annet fordi den er basert på hydrogen fra fossile ressurser.
I prosjektet vil vi utvikle en langt mer miljøvennlig og energieffektiv prosess basert på vann og nitrogen fra luften.

Hva dette betyr for videre arbeid
Bevilgningen vil være et stort løft for ammoniakkforskningen som nylig har startet opp ved UiB, og vil gjøre at vi for alvor kommer i gang med lenge planlagte eksperimenter og samarbeid med sterke internasjonale partnere, sier professor Vidar Jensen ved Kjemisk institutt.

S4WIND – «Advancing seismic seabed survey techniques and optimizing site-selection for offshore wind farms»
Nordsjøen og norsk sokkel har vert dekket av isbreer flere ganger de siste få millioner år. Dette har ført til svært kompliserte bunnforhold og det kan være kostbart og komplisert å forankre vindturbiner her.

Målet med 4SWIND-prosjektet er å utvikle måter for å bedre kunne samle inn og sammenstille geologiske og geotekniske data fra havvindsområder på norsk sokkel.
Store mengder data vil bli samlet inn, og disse vil bli brukt til å bedre forstå anker- og fundamenteringsforhold i ulike glasiale landformer. Disse dataene vil så bli brukt til å lage et kart over forventede anker- og fundametneringsforhold i Norge sør for 67 grader, noe som vil være nyttig når nye områder for havvind skal planlegges og utvikles.

Prosjektet vil også utdanne et stort antall MSc-studenter innen havbunnsundersøkelser for havvind, noe som vil gi verdifull kompetanse som blir viktig i en spennende tid for norsk industri og for europeisk energiomstilling.

Partner prosjekt
HyMe – “Reliable Metering for the Hydrogen Supply Chain to enable a Sustainable Hydrogen Economy”, er samarbeid mellom NORCE, UiB, Justervesenet, Equinor, Gassco, TotalEnergies og Norske Shell.

Forskningen i prosjektet omhandler nøyaktighet og sporbarhet i målinger for kvalitet og mengde hydrogen langs hele leveransekjeden. Prosjektet koordineres av NORCE. UiB deltar i senteret ved Institutt for Fysikk og Teknologi og bl.a. phd stipendiat innen måleteknologi.

WindSYS - "Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish"
WindSYS er et samarbeid mellom ulike aktører fra akademia, private næringsliv og offentlig sektor som er interessert i miljøpåvirkninger og effekter av flytende havvindturbiner.

Prosjektets hovedfokus er å studere mulige virkninger av havvindkraft på pelagisk fisk, og mer spesifikt undervannsstøyeffektene fra vindturbinene.

Bergen Offshore Wind Centre og Geofysisk institutt skal forske på vibrasjoner fra havvindsturbiner og spredning av undervannsstøy fra disse. Dette gjøres ved måling av støy i et definert område i havet, og modellering av støy fra havvindturbiner for å kunne gi kunnskapsbaserte, stedsspesifikke anbefalinger for akustisk utslipp.

Noen av partnerne i prosjektet er Havforsknings instituttet, Universitetet i Bergen, Equinor, Fiskebåt – Havfiskeflåtens organisasjon, NINA og SINTEF Ocean.

Prosjektet har finansiering i 4 år og er finansiert med 12 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Hy4GET - "Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition”
Hovedmålet med dette prosjektet er å studere mulighetene for storskala lagring av hydrogen i saltkaverner (‘salt caverns’) under havbunnen, med tanke på å understøtte den grønn energiomstillingen for norsk kontinentalsokkel.

Prosjektet blir koorinert av SINTEF Industri og UiB bidrar bla. med en Postdoc-stilling.

*
Vi takker Greenstat for lån av illustrasjon, den er utarbeidet ifm prosjektet «Optimal utnyttelse av energi fra havvind - Offshore H2-produksjon og kabel til land» initiert og ledet av Greenstat i samarbeid med blant annet UiB.