Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

Hovedinnhold

Studenter foran IFT-bygg

Velkommen til Instittutt for fysikk og teknologi (IFT)!

Forskningsaktivitetene ved IFT spenner over et bredt område, fra mikroelektronikk, romfysikk til reservoarfysikk og akustikk.  

Hos oss kan du studere fysikk, havteknologi, petroleum- og prosessteknologi. IFT tilbyr 17 spennende studieretninger på masternivå, og utdanning på PhD-nivå.

Hvorfor studere realfag? | Dra på utveksling  | StudentsiderInnovasjon og entreprenørskap  |  Fra elev til student

Nyhet
IFT_Magnetar-Illustrasjon

Banebrytende forskning fra IFT forskere ender med en artikkel i Nature

ASIM-instrumentet ombord den Internasjonale romstasjonen (ISS) – bygget av et team bestående av blant andre flere medlemmer av Birkelandsenter for romforskning (BCSS)/IFT – var det eneste instrumentet av syv som oppdaget det gigantiske blusset og registrerte hovedutbruddsfasen av en magnetar uten å...

Fægriprisen 2021
Erik Flølo

Nanostudent får pris for god formidling

Selvrensende klær kan bli resultatet dersom mennesket klarer å ta i bruk naturens egen nanoteknologi. Med denne vinkelen på en artikkel om faget sitt har masterstudent i nanovitenskap Erik Flølo fått Naturens pris for årets artikkel i kategorien for studenter.

Innovasjon
Dynaspace

Møtested for innovative studenter

3. desember var det offisiell åpning av innovasjonshuben for studenter ved UiB. Blant de kreative studentene man vil finne på huben i tiden fremover er Hogne Andersen og Mats Fredrik Heigre, som satser på å skyte opp sin første satellitt i løpet av 2021.

Nyhet
Illustration

Slik vil de lage et smartere hav

Havindustriene har potensialet til å doble sin økonomiske vekst på ti år. Samtidig står havets helse på spill. SFI Smart Ocean skal skape et observasjonssystem for havet som skal sikre vekst på en bærekraftig måte. 

Forskningssentre ved IFT

Institutt for fysikk og teknologi har omfattende internasjonalt samarbeid, blant annet i tilknytning til CERN og European Space Agency (ESA). IFT er også vert for ett senter for fremragende forskning (SFF) og ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Tidligere har IFT også vært partner i SFI-en «The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology» (avsluttet 2015), og i «FME SUCCESS (CO2-lagring)» og «FME NORCOWE (havvindenergi)» (begge var forskningssenter for miljøvennlig energi – FME, og ble avsluttet i 2017)

Akustikk_IFT

Hva jobber fysikere med?
En fysiker arbeider med fenomener og krefter som tilhører både hverdagen og universet. Fysikere er allsidige og ettertraktet både i industri, forskning, undervisning og forfaltning. Les mer!