Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

OptikkUiB

Er en master innen Optikk på IFT noe for deg?

I juni, reiste flere fra IFTs Optikk-gruppen til Marifjora i Luster kommune på et spennende feltprosjekt. De ville kartlegge vannets optiske egenskaper in situ. Med nye state-of-the-art instrumenter– som for eksempel LISST-VSF instrumentet– kan man måle vannets optiske egenskaper, som absorpsjon og spredning av lys. Under bresmelting på senvåren blir mange norske fjorder grønne. Dette er fordi det kommer store mengder partikler med brevannet, som endrer vannets optiske karakter, slik at mest grønt lys sendes opp igjen til atmosfæren. Ved å studere vannets optiske egenskaper, kan man blant annet forbedre algoritmene som brukes av satellitter når de avbilder jorden fra rommet. Dette er spesielt utfordrende i optiske komplekse farvann, som der det kommer mye partikler fra land, eller under algeoppblomstringer.

En master innen optikk byr på flere karrieremuligheter. Man kan feks jobbe med optikk i atmosfæren og havet, miljø og klima, biofysikk og optisk kommunikasjon. Er dette noe for deg? Kom innom og ta en prat med oss:

Børge Hamre (borge.hamre@uib.no) eller Arne Kristoffersen (arne.kristoffersen@uib.no)

Eller stikke innom til oss i 2.etg nordfløyen av IFT.

Undervisningsprisen 2019
Undervisningsprisen 2019

Bjørn Tore Hjertaker er årets beste underviser

Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Bodil Holst

– Støtta kom på eit kritisk punkt

Utan støtta frå Trond Mohn Stiftelse hadde Bodil Holst jobba som patentrådgivar i München. I staden er ho ein av dei mest innovative forskarane ved Universitetet i Bergen.

Energi
I prosjektet «Underground Sun Storage» ble hydrogen laget av solkraft lagret i et naturlig reservoar i Østerrike. I et lignende forskningsprosjekt i Argentina, ble elektrisitet fra vindkraft spaltet til hydrogen og lagret i et gassreservoar. Foto: RAG

Slik kan vi lagre vind og sol under bakken

Sol- og vindkraft krever nye metoder for lagring av overskuddsenergi. En løsning er å omdanne elektrisitet til hydrogen og lagre den under bakken, mener UiB-professor Martin Fernø, som har vært med på et av verdens aller første forsøk med denne teknologien.

Forskningssentre ved IFT

Institutt for fysikk og teknologi har omfattende internasjonalt samarbeid, blant annet i tilknytning til CERN og European Space Agency (ESA). Dessuten er IFT vert for ett senter for fremragende forskning (SFF) og deltar aktivt i ett senter for forskningsdrevet inovasjon (SFI) og bidrar også to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME):

ENT3R

ENT3R UiB - Gratis realfagstrening for videregående elever

På ENT3R får elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. ENT3R er ikke en eksklusiv klubb for genier i matematikk. Alle er velkommen, uansett faglig nivå. Mentorene kan hjelpe til med lekser, motivasjonen, inspirasjon, gi faglige utfordringer og informere om studievalg. ENT3R finnes ved flere universiteter og høyskoler rundt om kring i landet, og det finnes tilbud for elever både i ungdomsskole og videregående skole. ENT3R UiB er realfagstrening for elever i videregående skole.

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får eleven møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at elevene blir kjent med studiested og studietilbud.

Meld deg på ENT3R UiB som mentor eller deltaker her!