Hjem
UiB innovasjon
Studentinnovasjon

Studentinnovasjon

UiB har mange muligheter for studenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap. Vi har en bred tilnærming til innovasjon og entreprenørskap på UiB, og vektlegger nødvendigheten av tverrfaglighet i innovasjonsprosesser, og at alle fagområder har viktige bidrag for å finne gode løsninger på de utfordringer verden står overfor.

VR-innovasjon
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Her finner du oversikt over hva som finnes av studietilbud, aktuelle innovasjonstiltak utenom studiene, hvilke støtteordninger som finnes og hvem du kan kontakte dersom du ønsker å vite mer. UiB har som mål at alle studenter som ønsker det, skal kunne lære mer om innovasjon og entreprenørskap, enten gjennom studiet du følger eller gjennom andre tiltak. 

Søk om støtte

UiB tilbyr støtte til studenter som ønsker å søke om finansiering til å teste ut nye ideer eller forretningskonsepter:

 • Inntil 1 million til studentideer gjennom Stud-Ent: UiB yter bistand til studenter som ønsker å søke om inntil 1 million kroner fra ordningen Stud-Ent hos Norges forskningsråd. Studenter som ønsker å søke og som har et prosjekt som anses som modent nok, får tilbud om rådgivning fra forretningsutviklere i VIS. Men før du tar kontakt med VIS, er en første samtale med innovasjonsrådgiver nødvendig. Les mer om Stud-Ent her. 

Møteplasser

UiB har flere møteplasser for studenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap: 

 • Innovasjonshub UiB er et fysisk møtested som er åpent for alle studenter ved UiB, les mer om Innovasjonshub og hvordan du melder deg inn her.  I Innovasjonshub kan du sitte å jobbe med ideene dine, møte andre studenter gjennom ulike arrangementer og bygge nettverk. Følg også Innovasjonshub på Facebook og Instagram.

  Prototyping i Innovasjonshub

  I Innovasjonshub UiB kan du som student lære mer om innovasjon og entreprenørskap gjennom ulike arrangementer eller du kan sitte der å utvikle dine egne prosjekter.

  Foto/ill.:
  UiB


   
 • Det finnes flere studentforeninger og organisasjoner for studenter med interesse for innovasjon og entreprenørskap. Under finner du en ikke uttømmende liste. Har vi glemt å liste en organisasjon? Ta kontakt med oss, så får vi dere inn på listen. 
 • UiB samarbeider med HVL og NHH om Bergen Entrepreneurship Academy (BEA). Her samler vi all relevant informasjon om studietilbud og arrangementer innen innovasjon og entreprenørskap der våre tre institusjoner har ansvar eller er involvert. Gjennom BEA ønsker vi å synliggjøre innovasjonsaktiviteter og studietilbud slik at dere som studenter skal få oversikt over hva som skjer. Til sammen har vi et stort tilbud til studentene i vår region, så hold deg gjerne oppdatert ved å klikke deg inn på sidene.


  Bergen Entrepreneurship Academy
  Foto/ill.:
  Bergen Entrepreneurship Academy


   
 • VIS har tilbud om rabattert kontorplass for studenter, samt mulighet for å søke om opptak i inkubatorprogram som Gründerhub. Du kan lese mer om hva VIS tilbyr studenter her. 

Studietilbud

UiB har et bredt studietilbud, og i listen under finner du eksempler på emner som enten har innovasjon og entreprenørskap som del av læringsmålene, som gir et faglig utbytte som er relevant for å drive med innovasjon og entreprenørskap eller som gir deg muligheten til å få arbeidslivspraksis. 

Det juridiske fakultet

Emnekode
Privacy and Data Protection - GDPRJUS294-2-A
OpphavsrettJUS260-2-B
Design- og patentrettJUS260-2-A
Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (i samarbeid med UiO)JUS295-2-A

Det medisinske fakultet

 
Innovasjon og entreprenørskapELMED223

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 
Bærekraftig innovasjonCET201
Introduksjon til innovasjon og entreprenørskap i Media City BergenMCB201
Design for mediebrukMIX202
Medieteknologi: teori og utviklingMIX301
Forskingstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)INFO361
Research Topics in Artificial IntelligenceINFO381
DatajournalistikkJOU204
Investering og finansiering IECON261
Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomarECON263
Næringsøkonomi og konkurransepolitikkECON260
Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmaktECON360
Corporate FinanceECON364
Praksisbasert prosjektarbeidECON381
Utplassering i informasjonsteknologi og økonomiITØK281
Ekspertar i teamITØK381
Praksis i samanliknande politikkSAMPOL290
Praksis i samanliknande politikk – utanbysSAMPOL291
Design for medieproduksjonMIX203
Arbeidslivspraksis for mediestudentarMEVI390

Det psykologiske fakultet

 
Kreativitet, diversitet og innovasjonPED649 (planlagt, ikke opprettet)

Det humanistiske fakultet

 
Praksis i arbeidslivetAHKR201
Praktisk informasjonsarbeid

PRAKTINF

Språkstudentar i arbeidspraksis

SAP100

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 
Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikkPHYS114
Signal- og systemanalysePHYS116
Prosjektoppgåve i fysikkPHYS117 
Eksperimentelle metodar i kjerne -og partikkelfysikkPHYS232 
Eksperimentelle metodar i romfysikkPHYS252 
Design av komplekse elektroniske systemPHYS321
Datasystem for eksperimentalfysikkPHYS391 
Informatikkprosjekt IINF219 
Innføring i systemutviklingINF112
Innovasjon i industriell bioteknologiMOL232 
Strøyming i porøse mediaMAT254 

Verktøy og metodikk

Noen utvalgte og mye brukte innovasjonsmetodikker og verktøy (eksterne kilder). UiB tilbyr flere emner der studentene kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter basert på noen av metodene under. Eksempler er CET201 Bærekraftig innovasjon, et tverrfaglig innovasjonsemne som er åpent for alle studenter, og MCB201 Introduksjon til innovasjon og entreprenørskap i Media City Bergen. 

Vi hjelper deg

Ta kontakt med en innovasjonsrådgiver på Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon innovasjon, dersom du ikke finner svar på dine spørsmål, se kontaktinformasjon i boksen til høyre på siden.

Du kan også kontakte studentstyret i Innovasjonshub UiB dersom du ønsker å snakke med medstudenter om innovasjon og entreprenørskap, eller dersom du har ideer til arrangementer du savner i Innovasjonshub UiB. 

Mer informasjon om innovasjon for studenter