Hjem
Klima og energiomstilling
Hydrogen

Åpnet hydrogensenteret HyValue

Senteret HyValue skal gjøre en kraftig innsats for å avkarbonisere verden. Universitetet i Bergen spiller en viktig rolle i forskningsenteret.

Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen, Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder for HyValue, og olje- og energiminister, Terje Aasland.
Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen, Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder for HyValue, og olje- og energiminister, Terje Aasland.
Foto/ill.:
Monica Sandnesmo, NORCE

Hovedinnhold

Det NORCE-ledede senteret, Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue), skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere.

Senteret, som ble åpnet i Oslo 5. oktober 2022, fikk tidligere i år status som Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Det innebærer 15 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet.

Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren

Skal vi nå målene om utslippsreduskjon i 2030 og klimanøytralitet innen 2050, blir alle sektorer nødt til å delta. Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren kommer til å spille en viktig rolle.

HyValue skal løse utfordringene dette skaper, gjennom nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring. HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

– Vi er i en tid med stor internasjonal spenning, ustabile energimarkeder og klimaendringer. Derfor må vi nå først og fremst ha fokus på det kortsiktige: Å sørge for sikker og tilgjengelig energi for husholdninger og bedrifter, og at Norge skal være en pålitelig og forutsigbar energileverandør til Europa, når de trenger det som mest. Men vi må også holde blikket på de langsiktige utfordringene. Vi må samarbeide om å finne løsninger for en bærekraftig energiomlegging, sa olje- og energiminister, Terje Aasland ved åpningen av senteret. 

UiB kommer til å spille en viktig rolle i tre av seks arbeidsområder i senteret, spesielt med tanke på trygghet rundt hydrogen, en banebrytende metode for å produsere grønn ammoniakk samt juridiske temaer knyttet til hydrogen.

HyValue gir merverdi til UiBs energiutdanninger

HyValue vil også spille en viktig rolle for utdanning med fokus på hydrogen og ammoniakk på UiB, og kan samarbeide tett med universitetets utdanninger Energi (sivilingeniør) og andre emner med fokus på energiomstilling CCUS: Co2 fangst, bruk og lagring og Energiomstilling

Senteret drives i tett samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningspartnere, næringsliv og forvaltning.

Åpning av HyValue

Høytidlig åpning med snorklipping. Fra venstre: NTNU-rektor Anne Borg, senterleder HYDROGENi Nils Anders Røkke, avdelingsdirektør Forskningsrådet Rune Volla, Olje- og energiminister Terje Aasland, senterleder HyValue Fionn Iversen og prorektor UiB Pinar Heggernes.

Foto/ill.:
Monica Sandnesmo, NORCE